ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ З УРАХУВАННЯМ ДОМІНАНТНОГО ТИПУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ростислав ПЕРВАЧУК

Анотація


У роботі проаналізовано ставлення фахівців із вільної боротьби до актуальності проблеми індивідуалізації фізичної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю. За допомогою анкетного опитування визначено ступінь обізнаності тренерів щодо механізмів енергозабезпечення. Мета роботи: виявити ставлення фахів­ців до індивідуалізації фізичної підготовки борців вільного стилю з урахуванням їх домінантного типу енергозабезпечення. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової і методичної літератури та емпірич­них даних наукового дослідження; вивчення та узагальнення досвіду провідної спортивної практики; анкетування; методи математичної статистики. З’ясовано рівень компетентності фахівців стосовно домінантного типу енергозабезпечення борців під час реалізації максимальних зусиль. З’ясовано позитивне ставлення більшості тренерів до розробленої програми індивідуалізації підготовки борців з урахуванням їх домінантного типу енергозабезпечення. Також за результатами анкетування фахівців визначено спеціальні тести для розподілу борців на групи за типом енергозабезпечення – алактатним чи лактатним для індивідуалізації їх підготовки.

Ключові слова


борці вільного стилю, фізична підготовка, індивідуалізація, типи енергозабезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Верхошанский Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю. В. Верхошанский. – 3-е изд. – М. : Сов. спорт, 2013. – 216 с.

Данько Г. В. Особенности контроля за состоянием специальной работоспособности борцов на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям / Г. В. Данько // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. под ред. С. С. Ермакова. – Х. : ХГАДИ (ХХПИ), 2004. – № 3. – С. 3–9.

Данько Г. В. Текущий контроль за состоянием специальной работоспособности борцов / Г. В. Данько, В. Ф. Бойко // Наука в олимпийском спорте. – 1997. – №2. – С. 17–23.

Латишев С. В. Вільна боротьба: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитя-чо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізова¬них навчальних закладів спортивного профілю / С. В. Латишев, В. І. Шандригось. – К. : АСБУ, 2011. – 95 с.

Медведь А. В. Совершенствование годичного цыкла подготовки борцов высокой квалификации / А. В. Медведь, А. М. Шахлай, А. А. Медведь // Мир спорта. – 2009. – № 1. – С. 3 – 6.

Озолин Н. Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать / Н. Г. Озолин. – М. : Астрель: АСТ, 2006. – 863 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение / В. Н. Платонов. – К. : Олимп. лит., 2013. – 624 с.

Сазонов В. Характеристика чинників стомлення кваліфікованих спортсменів-єдино¬борців / В. Сазонов // Актуальні проблеми фізичної культури та спорту. – 2014. – № 29 (1). – С. 68–74.

Сибіль М. Г. Внесок різних систем енергозабезпечення організму у підготовку спеціальної працездатності борців вільного стилю // М. Г. Сибіль, Р. В. Первачук // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 3 (36). – С. 99–102.

Сибіль М. Г. Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетич-ний обмін кваліфікованих борців вільного стилю / Сибіль М. Г., Р. В. Первачук, Я. С. Свищ // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2014. – Вип. 18, т.3. – С. 189–195.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.