АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олена КУЗНЄЦОВА

Анотація


Проблема збереження й зміцнення здоров’я молоді, залучення її до різних форм рухової активності є на сьогодні досить актуальною і соціально вагомою. Моніторинг результатів фізкультурно-оздоровчої роботи в Рівненській області, порівняння із статистичними показниками інших областей Північно-Західного регіону України дали змогу проаналізувати стан фізкультурно-оздоровчої діяльності та обґрунтувати необхідність підвищення якості навчально-виховного процесу в освітніх закладах. Метою дослідження є оцінювання фізкультурно-оздоровчої діяльності в навчальних закладах Рівненської області на основі статистичного аналізу. Проведено порівняння статистичних показників фізкультурно-оздоровчої роботи у навчальних закладах Рівненської області із даними інших областей Північно-Західного регіону України. Відображено динаміку кількісного складу спеціальних медичних груп. Здійснено порівняльний аналіз з регіональними та державними даними. За всіма досліджуваними показниками встановлено негативну тенденцію.

Ключові слова


діти, учнівська та студентська молодь, фізкультурно-оздоровча діяльність, навчальні заклади, спеціальні медичні групи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 роки : пос-танова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1594 3078 [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://ministry@mon.gov.ua

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки : розпорядження КМУ від 31 серпня 2011 р. № 828-р [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http:// dsmsu.gov.ua

Статистичний щорічник України за 2012, 2013 роки. / Держ. ком. статистики Ук-раїни. – К. : Консультант, 2012, 2013 / [за ред. : О. Г. Осауленко]. – 551 с.

Статистичний збірник "Регіони України" = Statististical publication Regions of Ukraine / Держ. служба статистики України ; [за ред. Осауленка О. Г. ; відп. за вип. Н. С. Власенко]. – Київ : [Август Трейд], 2013 : [у 2 ч.], ч. 1. – 2013. – 323 с.

Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2013/14 н.р. Статистич-ний бюлетень [Текст] – К. : Державна служба статистики України, 2014. – С. 24

Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2013 році. Статис-тичний бюлетень – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 95 с. – С. 12–15.

Статистичний щорічник Рівненської області за 2013 рік / Головне управління ста-тистики у Рівненській області. – Рівне, 2013. – 482 с.

Звіти з фізичної культури і спорту (форма № 2-ФК) Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

Інформація щодо діяльності закладів фізичної культури і спорту України у 2005, 2009–2013 роках. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. Запит від 20.08.2014 р.

Інформація щодо діяльності закладів фізичної культури і спорту у 2005, 2009–2013 роках (Головне управління статистики в Чернігівській області, запит 02.09.2014, від-повідь лист № 02.1-19ПІ/51 від 03.09.2014; Головне управління статистики у Волинській області, запит 02.09.2014, відповідь лист № 02.1-10/44 від 03.09.2014; Головне управління статистики у Львівській області, запит 02.09.2014, відповідь лист № 36-02/56ПІ від 04.09.2014; Головне управління статистики у Київській області, запит 02.09.2014, відпо-відь лист № 05.2-23/33ПІ від 03.09.2014; Головне управління статистики у Тернопільській області, запит 02.09.2014, відповідь лист № 02/2-03/43ПІ від 05.09.2014; Головне управ-ління статистики в Житомирській області, запит 02.09.2014, відповідь лист № 02.2-04/34ПІ від 04.09.2014).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.