ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ БАГАТОРІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ У ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Юрій БРІСКІН, Мар’ян ПІТИН, Вікторія БОГУСЛАВСЬКА

Анотація


У роботі проаналізовано і порівняно відомості, які представлені в розділах теоретичної підготовки навчальних програм з циклічних видів спорту.

Мета дослідження: охарактеризувати вимоги щодо програмного матеріалу з теоретичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення в циклічних видах спорту (на прикладі веслування на байдарках і каное та веслувального слалому, веслування академічного, легкої атлетики, лижного спорту та плавання).

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення навчальних програм, систематизація документальних матеріалів, трансформація наукової інформації.

У навчальних програмах з циклічних видів спорту виявлено невідповідності між обсягом навантаження, тематикою інформаційного матеріалу, засобами реалізації теоретичної підготовки на різних етапах багаторічного вдосконалення.


Ключові слова


теоретична підготовка, циклічні види спорту, структура підготовки, зміст підготовки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуславська В. Ю. Зміст теоретичної підготовки спортсменів у легкій атлетиці / В. Ю. Богуславська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.] / за ред. О. В. Тимошенка. – Київ, 2016. – Вип. 10 (80)16. – С. 27–30.

Богуславська В. Ю. Зміст теоретичної підготовки у лижних гонках / Богуславська В. Ю., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. / Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.] / за ред. О. В. Тимошенка. – Київ, 2016. – Вип. 9 (79)16. – С. 22–25

Бріскін Ю. А. Зміст теоретичної підготовки у видах веслування [Електронний ресурс] / Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин, В. Ю. Богуславська // Спортивна наука України. – 2016. – № 3(73). – С. 42–48. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/ issue/archive

Бріскін Ю. А. Проблеми теоретичної підготовки в спорті / Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин, В. Ю. Богуславська // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць. – Вінницьк. держ. пед ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. 1. – С. 257–261.

Веслування академічне : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / уклад. О. А. Шинкарук, Р. В. Кропта, Б. Є. Очеретько, П. В. Мазуренко, В. І. Довгодько. – Київ, 2011. – 114 с.

Веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву / уклад. Ю. О. Воронцов, Ю. М. Маслачков, О. О. Чередничеко, В. В. Шептицький, А. Б. Сімановський, Т. М. Віхляєва, Ю. О. Ковальов, О. О. Бучма. – Київ, 2007. – 104 с.

Драчук С. П. Біомеханіка людини. Тлумачний словник-довідник / С. П. Драчук, В. Ю. Богуславська, О. Г. Сокольвак. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 360 с.

Енциклопедія олімпійського спорту України / за ред. В. М. Платонова. – Київ : Олимпийская литература, 2005. – 464 с. – ISBN 966-7133-71-0.

Легка атлетика : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / уклад. В. О. Сіренко, В. П. Бізін, С. І. Бобровнік, О. І. Величко, П. П. Костенко [та ін.]. – Київ, 2007. – 164 с.

Лижні гонки : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву / С. К. Фомін, О. О. Вінник, В. П. Карленко, В. Ф. Малежик, В. В. Єфанова, В. М. Нестеров, З. Д. Смирнова, А. М. Назаров. – Київ, 2006. – 112 с.

Озолин Н. Г. Настольная книга тренера : Наука побеждать / Н. Г. Озолин. – Москва : Астрель ; АСТ ; 2003. – 863 с.

Олімпійські види спорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Олімпійські_види_спорту

Пітин М. П. Теоретична підготовка в спорті : монографія / М. П. Пітин. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 372 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. тренера высш. квалиф. / В. Н. Платонов – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 584 с. – ISBN 966-7133-64-8.

Платонов В. Н. Олимпийский спорт / В. Н. Платонов С. И. Гуськов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 380 с.

Сахновський К. П. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / К. П. Сахновський. – Київ : Молодь, 1995. – 93 с.

Уилмор Дж. Х. Физиология спорта / Джек Х. Уилмор, Девид Л. Костилл. – Киев : Олимпийская литература, 2001. – 503 с.

Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers / Briskin Yu., Pityn M., Zadorozhna O., Smyrnovskyy S., Semeryak Z. // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. – Vol. 3. – Р. 337–341.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.