ВІДМІННОСТІ ЕРГОГРАФІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОНАННЯ ДИНАМІЧНИХ СУБМАКСИМАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ СПОРТСМЕНАМИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

Любомир ВОВКАНИЧ, Орест СТЕФАНИШИН, Соломія КЛЕБАН, Наталя БОРОТЮК

Анотація


Актуальність пошуку нових методів оцінювання композиції м’язових волокон спортсменів зумовлена високою вартістю, складністю чи недоступністю наявних. Мета дослідження: описати особливості ергографічних та електроміографічних показників м’язів спринтерів та стаєрів під час виконання ними серії субмаксимальних динамічних скорочень. У дослідженні взяли участь 19 спринтерів та 13 стаєрів (чоловіки, І розряд–МС). Вони виконували серію динамічних скорочень тривалістю 3 хвилини і з частотою 30 скорочень/хвилину за допомогою ергографа Моссо. Реєстрували ергограму та інтерференційну електроміограму. Установлено, що для створення критеріїв неінвазивного оцінювання композиції м’язових волокон спортсменів доцільно використати зміни амплітуди субмаксимальних довільних скорочень, показник максимальної швидкості скорочення (зменшення довжини) м’язів та відносні зміни середньої амплітуди інтерференційної електроміограми.

Ключові слова


динамічні навантаження, електроміографія, ергографія, спринтери, стаєри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей : пер. с нем. / А. Бююль, П. Цёфель. – Санкт-Петербург : ДиаСофтЮП, 2005. – 608 с.

Вовканич Л. Особливості розвитку втоми нервово-м’язового апарату спортсменівспринтерів під впливом локальних статичних та динамічних навантажень [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Станіслав Крась, Соломія Клебан // Спортивна наука України. – 2016. – № 5 (75). – С. 20–27. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/ article/view/450/432

Вовканич Л. Роль морфологічних чинників у визначенні сили ізометричного скорочення м'язів-згиначів пальців кисті [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась // Спортивна наука України. – 2015. – № 3 (67). –

С. 3–8. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/327/316

Вовканич Л. С. Використання програмно-апаратного комплексу на базі ергографа Моссо для характеристики функціональних особливостей нервово-м'язового апарату спортсменів / Л. С. Вовканич, В. М. Соколовський, Е. Ф. Кулітка // Вісник Черн. нац. пед. ун-ту. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, Т. 2. – С. 30–34.

Городничев Р. М. Спортивная электронейромиография / Р. М. Городничев. – Великие Луки : ВЛГАФК, 2005. – 216 с.

Методы оценки композиции мышечных волокон в скелетных мышцах человека / А. Самсонова, И. Барникова, А. Борисевич, А. Вахнин // Труды кафедры биомеханики НГУ им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – Вып. 6. – С. 18–27.

Николаев С. Атлас по электромиографии / С. Николаев – Иваново : ИПК ПресСто, 2010. – 468 с.

Froese E. A. Torque-velocity characteristics and muscle fiber type in human vastus lateralis / Elizabeth A. Froese, Michael E. Houston // J. Appl. Physiol. – 1985. – Vol. 59(Z). – P. 309–314.

Hale J. Adapting your workout to suit your muscle fibre type. / Hale J. // Brian Mackenzie's Successful Coaching. – 2006. – Vol. 37. – P. 6–7.

Harridge S. D. R. Whole-muscle and single-fibre contractile properties and myosin heavy chain isoforms in humans / Harridge S. D. R., Bottinelli R., Canepari M. // Pflügers Archiv September. – 1996. – Vol. 432, Is. 5. – P. 913–920

Karp J. R. Muscle Fiber Types and Training / Jason R. Karp // Strength and Conditioning Journal. – 2001. – Vol. 23, N 5. – P. 21–26.

Muscle fiber type distribution as estimated by Cybex testing and by muscle biopsy / Suter E., Herzog W., Sokolosky J., Wiley J. P., Macintosh B. R. // Med. Sci. Sports Exerc. – 1993. – Vol. 25, N 3. – P. 363–370.

Pipes T. V. Strength training and fiber types / Pipes T. V. // Scholastic Coach, 1994. – Vol. 63, N 8. – Р. 67–71.

Schiaffino S, Reggiani C. Fiber Types In Mammalian Skeletal Muscles / Schiaffino S, Reggiani C. // Physiol Rev. – 2011. – Vol. 91. – P. 1447–1531

Valenčič V. Method and device for selective and non-invasive detection of skeletal muscles contraction process // European Patent EP 1424938, Date of publication 09.06.2004.

Zierath J. R. Skeletal Muscle Fiber Type: Influence on Contractile and Metabolic Properties / Zierath J. R., Hawley J. A. // PLoS Biology – 2004. – Vol. 2, Is. 10. – P. 1523–1527.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.