ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Діана МІЩУК, Олександр ЧЕРЕВИЧКО

Анотація


Мета: вивчити властивості індивідуально-типологічного стилю волейболістів високої кваліфікації. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, бланкові методики апаратно-програмного комп’ютерного комплексу «Мультипсихометр-05». У дослідженнях взяли участь гравці команди вищої ліги «Локомотив» м. Києва, члени збірних чоловічих і жіночих команд з волейболу НУФВСУ, НТУУ «КПІ», НАУ. Усього 67 осіб (39 чоловіків і 28 жінок) віком 17–22 роки з кваліфікацією – I розряд, КМС і МС. Результати: виявлено, що волейболісти демонструють оптимальний рівень актуального психічного стану, стабільність і врівноваженість гармонічності особистості та за всіма показниками анкети оцінювання вольового самоконтролю вся група волейболістів високої кваліфікації демонструє середні значення.

Ключові слова


волейбол, індивідуально-типологічні особливості, вольовий самоконтроль, актуальний психічний стан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронова В. І. Психологія спорту: навч. посібник / В. І. Воронова – Київ : Олімпійська література, 2007. – 298 с.

Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от психологических свойств нервной системы / Е. А. Климов. – Казань. 1969. – 384 с.

Коробейніков Г. Особливості сприйняття та переробки зорової інформації у боксерів із різним стилем ведення поєдинку / Г. Коробейніков, Л. Коробейнікова, В. Аксютін // Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 7. – С. 41–45.

Коробейнікова Л. Г. Детермінанта психофізіологічного стану у спортсменів високої кваліфікації з різними емоційними характеристиками // Л. Г. Коробейнікова // Педагогіка, психологія та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – 2011. – № 4. – С. 94–98.

Лизогуб В. С. Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність / В. С. Лизогуб // Фізіол. журн. – 2010. – Т. 56, № .1. – С. 148–151.

Макаренко М. В. Онтогенез психофізіологічних функцій людини / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. – Черкаси, Вертикаль. – 2011. – 256 с.

Мерлин В. С. Психология индивидуальности: избранные труды / Вольф Соломонович Мерлин : [под ред. Е. А. Климова]. – Москва : МПСИ, 2005. – 544 с.

Практикум по психологии здоровья / под. ред. Г. С. Никифорова. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 351 с. : ил. – (Серия «Практикум по психологии»).

Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности / Л. Н. Собчик. – Москва : ИПП, 1997. – 480 с.

Тучашвили И. Ш. Формирование, совершенствование и проявление индивидуального стиля игровой деятельности : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Игорь Шотович Тучашвили. – Москва, 1999. – 346 c.

Физическая культура в системе личностного и индивидуального развития : сб. науч. тр. – Омск : СибАДИ, 2014. ‒ 240 с.

Хрусталев Г. А. Определение генетической предрасположенности спортсменов игровых видов спорта к достижению высоких спортивных результатов / Г. А. Хрусталев, В. В. Маринич // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 10. – С. 56.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.