ІНФОРМОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЩОДО ПРИЧИН І РАННІХ ОЗНАК ІНФАРКТУ.

Tереса ПОП, Mоніка ХЛЄБІНЬСКА, Iвона ОПАЛІНЬСКА,, Божена КАЧМАРЕК-БОРОВСКА

Анотація


Вступ. Основною причиною смертності в Польщі є інфаркт міокарда або його ускладнення.
Щороку з 1 млн пацієнтів, які страждають від ішемічної хвороби серця, 100.000 осіб хворіє на інфаркт.
Мета роботи. Оцінити інформованість суспільства про причини й ранні симптоми інфаркту залежно від
віку, статі, місця проживання та серцевих захворювань у родині.
Матеріал і методи. Дослідницьку групу сформували зі 100 осіб. Інструментом дослідження була анкета.
Вона складалася з 27 закритих запитань щодо загальних знань про інфаркт, його причини й ранні клінічні сим-
птоми.
Висновки. Інформованість суспільства про причини і ранні симптоми інфаркту є недостатньою і не
залежить від віку. Виникнення інфаркту міокарда в сім'ї підвищує рівень знань про хворобу. Стать впливає на
різницю в рівні знань про причини, а місце проживання істотно впливає на рівень знань про причини й симптоми.

Ключові слова


інфаркт, причини, симптоми, інформованість суспільство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Rudnicki S. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia i po operacjach serca / S. Rudnicki // Rehabilitacja medyczna. – 2002. – T. 2. – S. 309–310.

European Heart Health Charter, Europejska Deklaracja na rzecz Zdrowia Serca // Kardiologia Polska. – 2008. – Vol. 66, №3. – S. 357–358.

Standardy PTK [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ptkardio.pl/files/file/1997_2.pdf

Wybrane elementy epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce / T. Zdrojewski, G. Broda, P. Goryński, B. Wojtyniak, P. Bandosz, B. Wyrzykowski // Podręcznik Pol. Forum Profilaktyki, Podolec P. – Kraków 2007. – S. 89-90

European Society of Cardiology, Europejskie wytyczne zapobiegania chorobom sercowonaczyniowym w praktyce klinicznej // Postępy w kardiologii 2007/2008. – Kraków 2008. – S. 108–114.

Bellwon J. Nowe europejskie rekomendacje postępowania w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego. Od otyłości do ostrego zespołu wieńcowego / J. Bellwon, A. Rynkiewicz. – Warszawa, 2008. – S.166-172.

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych w Polsce / W. Banasiak, A. Budaj, M. Dłużniewski, G. Opolski, Rużyłło, J. Stępińska // Kardiologia Polska. – 2003. – Vol. 59, №7. – S. 66–67.

Reczuch K. Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2007 / K. Reczuch, W. Banasiak, P. Ponikowski // Postępy w kardiologii 2007/2008. – Kraków, 2008. – S. 19–20.

Szostak W. B. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2007 / W. B. Szostak, B. Cybulska // Postępy w kardiologii 2007/2008.

Kłosiewicz-Latoszek L. Zespół metaboliczny, Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca, profilaktyka i leczenie. / L. Kłosiewicz-Latoszek, B. Cybulska // Kardiologia Polska. – 2003. – Vol. 59, №7. – S. 59–60,

Podolec P. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych / P. Podolec, G. Kopeć, A. Pająk // Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. – Kraków, 2007. – S. 83-86

Dzida G. Geny i choroba niedokrwienna serca – związki podlegające modyfikacjom / Dzida G. // Kardiologia Polska. – 2007. – Vol. 65, №9. – S. 1066–1067

Ocena stanu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat wczesnych objawów zawału mięśnia sercowego / Deczyński M., Buczkowski K., Sandurski D.i wsp. // Problemy Med. Rodzinnej. – 2010. – Vol. 12. – S. 35


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.