ПСИХОФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Андрій АНДРЕС

Анотація


Вступ. Високий рівень розвитку психофізичних якостей сприяє успіху в професійній
діяльності, забезпечує збереження працездатності і здоров’я. Знання рівня психофізичної підготов-
леності студентів дасть змогу розробити програми занять з фізичного виховання для збереження
здоров’я і повноцінної підготовки до праці за фахом. Метою роботи було з’ясувати рівень розвитку
показників психофізичної готовності студентів спеціальності «інформаційні технології». Матеріал
і методи. Обстежено 548 студентів чоловічої статі першого курсу, які навчалися за спеціальністю
«комп’ютерні технології». Для діагностування ситуативної і особистісної тривожності використано
шкалу оцінювання рівня ситуативної і особистісної тривожності Ч. Спілбергера. Рівень суб’єктив-
ного контролю вимірювали за допомогою опитувальника Є. Бажина. Вибірковість уваги у студентів
визначали завдяки тесту Мюнстерберга, а такі її характеристики, як концентрація і стійкість, – із
застосуванням коректурної проби Бурдона. Результати. Установлено низький рівень показників
ситуативної і середній рівень показників особистісної тривожності, середній рівень суб’єктивного
контролю та уваги у студентів. П’ята частина (23,8 %) студентів потребує поліпшення показників
уважності. Висновки. Студенти, які навчаються за спеціальністю «інформаційні технології», потре-
бують цілеспрямованого розвитку психофізичних показників занять із фізичного виховання. Для
цього можна застосовувати програми занять з пріоритетним розвитком спритності.

Ключові слова


спритність, тривожність, увага, контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Заліско О. К. Основні вимоги до професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх спеціалістів гео­дезичного фаху / Заліско О. К. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2007. – No 12. – С. 31.

Халайджи С. В. Профессионально-прикладная физическая подготовка студенток энергетических специальностей к работе в энергетическом комплексе / Халайджи С. В. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009. – No 1. – С. 139–142.

Корольчук В. М. Психологія стресостійкості особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Корольчук В. М. – Київ, 2009. – 39 с.

Мысив В. М. Изменения морфофункциональных и некоторых психологических показателей будущих спасателей на этапах обучения в высшем военном учебном заведении / Мысив В. М. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2011. – No 1. – С. 91–94.

Бондаренко В. В. Эффективность внедрения методики формирования психофизической готовности будущих правоохранителей к деятельности в условиях риска / Бондаренко В. В. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2011. – No 10. – С. 10–13.

Борознюк А. В. Повышение профессиональной направленности физической подготовки будущих офицеров-­связистов / Борознюк А. В. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2012. – No 3. – С. 21–24.

Пичурин В. В. Психологическая и психофизическая подготовка как фактор снижения личностной тревожности у студентов / Пичурин В. В. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2015. – No 3. – С. 46–51.

Пичурин В. В. Психологическая и психофизическая подготовка как составная физического воспитания студентов высших учебных заведений / Пичурин В. В. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2014. – No 11. – С. 44–48. doi:10.15561/18189172.2014.1108.

Остапенко Ю. А. Профессионально-значимые психофизиологические качества информационно логической группы специальностей при реализации экспериментальной программы профессионально прикладной физической подготовки студентов / Остапенко Ю. А. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2014. – No 4. – С. 44–39. doi:10.6084/m9.figshare.951918.

Салатенко И. А. Психофизическое совершенствование студенток экономических специальностей под влиянием спортивно-ориентированной технологии на основе преимущественного применения волейбола / Салатенко И. А, Дубинская О. Я. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – No 12. – С. 103–108. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.12016.

Костюнин А. В. Определение показателей психофизиологических качеств у студентов университетов разных курсов, которые занимаются футзалом в процессе внеаудиторной работы / Костюнин А. В. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2014. – No 7. – С. 18–22. doi:10.6084/m9.figshare.1015380.

Толчева А. В. Оценка психофизиологического состояния студенток с опытом занятий хатха-йогой / Толчева А. В. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2011. – No 11. – С. 128–131.

Коханец П. П. Взаимосвязи показателей физического развития, функциональной подготовленности и психофизиологических характеристик студентов-футзалистов 1 и 2 курсов / Коханец П. П. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2010. – No 1. – С. 74–78.

Комплексное применение оздоровительных методик пилатеса и бодифлекса для повышения психофизиологических возможностей студентов / Козина Ж. Л., Ильницкая А. С., Пащенко Н. А., Коваль М. В. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2014. – No 3. – С. 31–36. doi:10.6084/m9.figshare.936963

Effect of psychophysical state on different qualification’s handball players on their preparedness / Frolova L. S., Glazirin I. D., Petrenko Y. O., Suprunovich V. O., Menshikh E. E., Kharchenko I. A., Pivnenko A. O. // Physical Education of Students. – 2013. – N 6. – Р. 72–74.

Lisowski V. O. Importance of coordination skills essential psychophysical demonstrated competencies as a military specialists / Lisowski V. O., Mihuta І. Yu. // Physical Education of Students. – 2013. – N 6. – Р. 38–42. doi:10.6084/ 9.figshare.840501

Пичурин В. В. Уровень развития психологической и психофизической подготовленности студентов к профессиональному труду на железной дороге / Пічурін В. В. // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського нац. ун-ту залізн. транспорту. – Дніпро, 2014. – No 4(54). – С. 148–156.

Conditionality of motor activity by the disabled in the kujawsko-pomorskie region / Szark-Eckardt M., Kuska M., Zukowska H., Iermakov S. // Physical Education of Students. – 2012. – N 3. – Р. 136–140.

Methodology of physical recreation: problems, experience, recommendations / Zaytsev V. P., Manucharjan S. V., Prusik Kr., Prusik K., Cieślicka M., Szark-Eckardt M. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2013. – No 4. – Р. 13–20.

Starkes J. The road to expertise: is practice the only determinant? / Starkes J. // International journal of sportpsychology. – 2000. – No 31. – Р. 431–451


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.