ПЕРВИННЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Катерина ТИМРУК-СКОРОПАД

Анотація


Попри те, що Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) схвалили члени Всесвітньої організації охорони здоров’я ще 2001 р., її застосування в реабілітаційній практиці обмежене. Розуміння, що «універсальна мова» МКФ сприятиме уніфікації оцінювання пацієнтів у процесі фізичної терапії, усвідомленому вибору індивідуальних мети та завдань реабілітації, добору реабілітаційних втручань, актуалізує пошук шляхів її впровадження в клінічну практику фізичного терапевта.

Мета дослідження адаптувати використання інструментів МКФ у процес планування фізичної терапії пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень.

Результати. Проаналізовано можливості використання інструментів на основі МКФ в процесі фізичної терапії пацієнтів із ХОЗЛ. На прикладі клінічного випадку описано можливість первинного оцінювання, формулювання реабілітаційного діагнозу та подальшого планування реабілітації із використанням категорій МКФ.

Висновки. За основу формулювання реабілітаційного діагнозу та подальшого планування фізичної терапії пацієнтів із ХОЗЛ доцільно брати основний набір категорій МКФ для обструктивних захворювань легень, що дасть змогу встановлювати актуальні для пацієнта з ХОЗЛ реабілітаційні мету та завдання, у зрозумілому форматі прогнозувати і планувати результат реабілітації та подальше втручання.


Ключові слова


легенева реабілітація, МКФ, категорія, реабілітаційний діагноз, Rehab-Cycle.

Повний текст:

PDF

Посилання


Герцик А. Створення програм фізичної реабілітації/терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / А. Герцик // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 5 – С. 22–27.

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я: МКФ, 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/mkf (дата звернення: 06.10.2018).

Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків" 2018 : Наказ МОЗ України від 23.05.2018 № 981 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-23052018--981-pro-zatverdzhennja-perekladu-mizhnarodnoiklasifikacii-funkcionuvannja-obmezhen-zhittedijalnosti-ta-zdorov%E2%80%99ja-ta-mizhnarodnoi-klasifikaciifunkcionuvannja-obmezhen-zhittedijalnosti-ta-zdorov%E2%80%99ja-ditej-i-pidlitkiv (дата звернення: 06.10.2018).

Тимрук-Скоропад К. Місце фізичної терапії в системі легеневої реабілітації при хронічному обструктивному захворюванні легень (аналіз клінічних настанов) / К. Тимрук-Скоропад, С. Ступницька, Ю. Павлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. — 2018. – Вип. 2, №. 42. – С. 126–134.

Тимрук-Скоропад К. Підходи до використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я у практиці фізичної терапії осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень / К. Тимрук-Скоропад // Спортивна наука України. – 2017. – № 5. – С. 46–53.

Alvar A. Global initiative for chronic obstructive lung a guide for health care professionals global initiative for chronic obstructive disease / A. Alvar, M. Decramer, P. Frith. – 2010. – P. 1–30.

Physiotherapy intervention during level i of pulmonary rehabilitation on chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review / G. M. de Alvarenga, H. Remigio Gamba, L. Elisa Hellman [et al.] // The Open Respiratory Medicine Journal. – 2016. – Vol. 10, N. 1. – P. 12–19.

Chhabra S. K. Evaluation of three scales of dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease / S. K. Chhabra, A. K. Gupta, M. Z. Khuma // Ann Thorac Med. – 2009. – Vol. 4, N. 4. – P. 128–132.

Strengthening quality of care through standardized reporting based on the world health organization’s reference classifications / D. Dorjbal, A. Cieza, H. P. Gmünder[et al.] // International Journal for Quality in Health Care. – 2016. – Vol. 28, N. 5. – P. 626–633.

Health-related quality of life in a nationwide cohort of patients with copd related to other characteristics / I. Henoch, S. Strang, C. G. Lofdahl, A. Ekberg-Jansson // Eur Clin Respir J. – 2016. – Vol. 3. – P. 31459.

ICF case studies - introduction to icf-based documentation tools and rehab-cycle [Electronic resource]: ICF Case Studies. – Access mode: https://www.icf-casestudies.org/introduction/introduction-to-icf-based-documentation-toolsand-rehab-cycle-2/introduction-to-icfbased-documentation-tools-and-rehab-cycle (date of aplicattion: 09.01.2019).

International Classification of Health Interventions (ICHI) [Electronic resource]. World Health Organization. 2018 Access mode: https://mitel.dimi.uniud.it/ichi/#http://id.who.int/ichi/entity/2066506181 (date of aplicattion: 09.01.2019).

Rauch A. How to apply the Іnternational classification of functioning, disability and health (ICF) for rehabilitation management in clinical practice / A. Rauch, A. Cieza, G. Stucki // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. – 2008. – Vol. 44, N. 3. – P. 329–342.

ICF core sets for obstructive pulmonary diseases / A. Stucki, T. Stoll, A. Cieza [et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. – 2004. – Vol. 36, N. 44. – P. 114–120.

Stucki G. Current of the implementation of the international classification of functioning, disability and health (icf) in physical and rehabilitation medicine / G. Stucki, A. Cieza // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. – 2008. – Vol. 44, N. 3. – P. 299–302.

What is physical therapy? (a guide to physical therapist practice) / Physical Therapy. – 2001. – Vol. 81, N. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.