ІНДИВІДУАЛЬНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ ФЕХТУВАЛЬНИЦЬ НА ШПАГАХ (НА ПРИКЛАДІ КОМАНДИ УКРАЇНИ)

Ольга ЗАДОРОЖНА, Юрій БРІСКІН, Артур ПАЛАТНИЙ

Анотація


Актуальність теми дослідження полягала в тому, що специфіка командних змагань
у фехтуванні вимагає встановлення раціональної послідовності спортсменів на основі визначення
показників їх індивідуальної результативності з різними командами-­суперницями.
Мета дослідження – визначити індивідуальну результативність змагальної діяльності провідних
фехтувальниць світу (на прикладі збірної команди України).
Методи дослідження передбачали аналіз протоколів змагань і світового рейтингу команд
у фехтуванні на шпагах серед жінок за сезон 2016–2017 рр. Було проаналізовано виступи на етапах
Кубка світу та головних змаганнях річного макроциклу (Ігри ХХХІ Олімпіади в м. Ріо-де-­Жанейро,
чемпіонат світу в м. Лейпцигу).
Результати роботи полягали у визначенні оптимальної послідовності виступів спортсменок
у складі збірної команди України. Встановлено, що найефективною є така послідовність: на по-
зиції першого номера – О. Кривицька, на позиції другого – К. Пантелєєва, на позиції третього
номеру – Ф. Бежура та А. Почкалова На основі даних аналізу виступів учасниць збірних команд
у поєдинках сезону 2016–2017 рр. на різних позиціях визначено, що збірна команда України ви-
користовує один підхід для формування складу учасників впродовж командної зустрічі. Підхід
полягає в тому, що склад команди є стабільним протягом року, а порядковий номер спортсме-
нок змінюється залежно від рівня змагань, позиції національної команди у світовому рейтингу
та складу команди-­суперника.

Ключові слова


фехтування, індивідуальна результативність, командні змагання, національна команда, формування команди.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакум А. В. Современные тенденции технической подготовки фехтовальщиков / Бакум А. В. // Педагогіка, психологія та медико-­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – No 8. – С. 12–15.

Бусол В. А. Фехтування. Навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ / В. А. Бусол. – Київ, 2014. – 50 с.

Колганов С. Н. Показатели результативности атак у квалифицированных фехтовальщиков на рапирах при различиях в режимах фиксации уколов и размерах поражаемой поверхности / Колганов С. Н. // Вестник спортивной науки. – 2006. – No 3. – С. 2–5.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. [для тренеров] : в 2 кн. – Киев : Олимп. лит., 2015. – Кн. 1. 2015. – 680 с.

Рощін І. Способи нанесення ударів у сучасному фехтування на шаблях / Ігор Рощін // Педагогіка, психологія та медико-­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2006. – No 9. – С. 135–137.

Рыжкова Л. Г. Эффективность применения действий в поединках фехтовальщиц, различающихся по способу управления шпагой / Рыжкова Л. Г. // Экстремальная деятельность человека. – 2015. – No 3(36). – С. 56–59.

Смирновський С. Б. Арсенал техніко-­тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників-­шпажистів / Смирновський С. Б. // Probleme actuale ale nejriei si practicii culturii fizice (Problems and practice of physical culture). – Kishinev : USEFS, 2014. – S. 288–294.

Смирновський С. Структура та зміст техніко-­тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників на шпагах / Смирновський С. // Спорт та сучасне суспільство : матеріали VIІ відкритої студент. наук. конф. – Київ, 2014. – С. 160–165.

Спортивное фехтование : учеб. для вузов физической культуры / под. общ. ред. Д. А. Тышлера. – Москва : Физкультура, образование и наука, 1997. – 385 с.

Шевчук О. М. Удосконалення техніко-­тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників на шпагах з використанням комп’ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Шевчук О. М. – Київ, 2010. – 22 с.

Guittet M. Canadian Fencing Federation. Long Term Athlete Development / Guittet M., Palmai M. – Canada, 2010. – 35 p.

Improving fencers’ theoretical training based on the stage reached in their basic development / O. Zadorozhna, Yu. Briskin, A. Perederiy, M. Pityn, N. Stepanchenko // Ido movement for culture. Journal of Martial Arts Anthropology. – 2018. – Vol. 18, N2, – P. 43–47.

Smith J. J. The techniques and tactics of modern foil fencing. Summers dale Publishers. – Chichester, 2003. – 174 p.

Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Zadorozhna Olha, Smyrnovskyy Serhiy, Semeryak Zoryana // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. – Is. 3, art 51. – P. 337–341.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.