ВПЛИВ ВИЗНАЧЕНИХ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДАТНОСТЕЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРИ ОДИН В ОДИН У ФУТБОЛІ

Błażej SITKO, Marcin KUNICKI, Agnieszka OSTROWSKA

Анотація


Метою дослідження було визначити тісноту кореляційного зв’язку між рівнем ко-
ординаційних рухових здатностей та ефективністю вигравання поєдинків один на один у футболі.
Ефективність дій окремих гравців оцінювали використовуючи показник результативності гри, що
встановлено враховуючи поєдинки один на один з використанням комп’ютерних та власні тести
для діагностування рівнів розвитку координаційних рухових здатностей. Установлено, що існує ви-
разний взаємозв’язок між позицією в рейтингу та темпами розвитку координаційних компонентів:
чим ліпший розвитку, тим вища позиція.

Ключові слова


футбол, індивідуальні дії, координаційні рухові здатності, поєдинок один на один.

Повний текст:

PDF (POL)

Посилання


Dziembała L. Podstawy statystyki / Dziembała L. – Akademia Ekonomiczna, 1975.

Jarząbek R. Współzależność miedzy koordynacyjnymi zdolnościami motorycznymi a sprawnością specjalną i efektywnością gry w piłce ręcznej / Jarząbek R., Ryguła I. // Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie : materiały konferencyjne / red. Naglak Z., Panfil R. – Wrocław, 1994.

Klocek T. Komputerowe testy zdolności koordynacyjnych / Klocek T., Spieszny M., Szczepanik M. – Warszawa, 2002.

Krzysztofiak M. Metody statystyczne / Krzysztofiak M., Urbanek D. – Warszawa 1977.

Ljach W. Diagnoza zdolności koordynacyjnych piłkarzy / Ljach W., Waśkiewicz Z. // Diagnostyka przygotowania zawodników do gry w piłce nożnej / red. Ryguła I. – Katowice, 1998.

Marek T. Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN / Marek T. – Warszawa, 1989.

Naglak Z. Zespołowa gra sportowa. Studia i monografia / Naglak Z. – Wrocław, 1996.

Panfil R. Nauczanie gry w piłkę nożna / Panfil R., Żmuda W. – Wrocław, 2004.

Pszczołowski T. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji / Pszczołowski T. –Wrocław, 1978


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.