ПОКАЗНИКИ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ДОРОСЛИХ СПОРТСМЕНІВ ІЗ ПАНКРАТІОНУ

Олег СОГОР, Мар’ян ПІТИН

Анотація


Високий рівень спортивних досягнень у панкратіоні, а також висока конкуренція на на-
ціональному і світовому рівнях, вимагають збільшення вимог до підготовки спортсменів, зокрема
і в техніко-­тактичному аспекті. Мета – з’ясувати структуру та зміст техніко-­тактичних дій дорослих
кваліфікованих спортсменів у панкратіоні. Організація. Було проаналізовано 25 поєдинків квалі-
фікованих спортсменів із панкратіону на основі відеоматеріалів змагальної діяльності чемпіонату
світу, котрий відбувся з 29.09.2016 р. до 02.10.2016 р. в Грузії. Результати. Більшість дострокових
перемог того чи іншого спортсмена відбулася в першій половині сутички. У змагальній діяльності
дорослих спортсменів із панкратіону наявна значно більша кількість ударів ногами та часте засто-
сування лоукіка. Невелику кількість ударів руками можна пояснити техніко-­тактичною особливістю
панкратіону, а саме проведенням поєдинків на килимі і намагання спортсменів проводити свої по-
єдинки на дистанції. У межах протидії «не підготовленим» ударам руками застосовують борцівську
техніку, а саме кидки і «тейкдауни». Вивчення динаміки техніко-­тактичних дій спортсменів серед
дорослих спортсменів вказало на три фази активності, а саме: перша хвилина поєдинку, середина
поєдинку (зі 100 до 160 с) і кінцівка поєдинку (з 260 с і до кінця поєдинку).

Ключові слова


техніко-­тактичні дії, кількість, співвідношення, динаміка, значення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бавыкин Е. А. Проблема выбора средств физической подготовки в смешанных единоборствах / Бавыкин Е. А. // XIX Царскосельские чтения : материалы XXVI Междунар. науч. конф., 21–22 апр. 2015 г. / под общ. ред. проф. В. Н. Скворцова. – Санкт-­Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. – Т. 2. – С. 198–201.

Дзорданидис В. Анализ соревновательной деятельности панкратионистов / Дзорданидис В., Кузьмин В. // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2008. – No 8(42). – С. 28–31. 3. Вовк В. В. Азбука панкратиона (синтез борьбы и кулачного боя) : метод. пособие с учебным фильмом /

под ред. А. П. Мандрика. – Львов, 2008. – 105 с.

Панкратіон: правила змагань / Мандрік О. П., Яковенко Р. В., Томенко О. А., Чередніченко С. В., Наконечний І. Ю., Ветров О. М. – Київ, 2015. – 55 с.

Пардаев Д. У Анализ соревновательной деятельности спортсменов представителей рукопашного боя / Д. У Пардаев // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2009. – С. 75–78.

Согор О. Відмінності структури та змісту регламентації змагальної діяльності у змішаних одноборствах / Согор Олег, Пітин Мар’ян // Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-­педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.] / за ред. О. В. Тимошенка. – Київ, 2017. – Вип. 1(82)17. – С. 62–67.

Согор О. Характеристика панкратіону в структурі змішаних одноборств / Согор Олег, Пітин Мар’ян // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб наук. пр. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 198–203.

Состав и структура соревновательной деятельности в панкратионе на современном этапе его развития / Юхно Ю. А., Зарудний В. Ю., Олексенко І. Н., Журавель А. В. // Физическое воспитания студентов. – 2011. – No 4. – С. 92–95.

Структура та зміст підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні / Согор Олег, Пітин Мар’ян, Окопний Андрій, Свістельник Ірина // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 3(22). – С. 409–416.

Тимоти Брэдли рассказал о важности ударов по корпусу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fightnews.info/timoti-­bredli-rasskazal-o-vazhnosti-­udarov-po-korpusu/

Томенко О. А. Зародження і розвиток панкратіону в античний період / Олександр Томенко, Сергій Чередніченко// Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2007. – Вип. 11, т. 1. – С. 372–376.

Хамаганов Б. П. Особенности методики подготовки спортсменов в тайском боксе. – Улан-­Удэ, 2004. – C. 112–116.

Чередніченко С. В. Порівняльний аналіз техніки рухових дій у панкратіоні / С. В. Чередніченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – No 10. – С. 43–47.

Ekdotike Athenon S. A. The Olympic Games in Ancient Greece. – Athens, 2004. – 304 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.