СУЧАСНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Олена ПОГОРЕЛОВА

Анотація


У статті проаналізовано проблему підвищення ефективності уроків фізичної культури в школі за рахунок використання сучасних засобів оздоровчого тренування, спорту і хореографії. Мета роботи – виявити сучасні засоби фізичного виховання, які можна впровадити у навчальний процес середньої загальноосвітньої школи. Матеріали й методи: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел й інтернет-р есурсів, опитування, педагогічне спостереження, методи математичної статистики. Результати: визначено, що незадовільний стан здоров’я та фізичної підготовленості учениць вимагають суттєвих змін у змісті навчальної програми. Опитування вчителів дало змогу виявити низку причин ситуації, що склалася, серед яких необхідність удосконалення навчальної програми, введення в уроки сучасних засобів фізичного виховання.

Виявлено ефективні сучасні засоби фізичного виховання, які можна використовувати у навчальному процесі в школі. Як варіативний компонент навчальної програми з фізичного виховання було впроваджено в урок фізичної культури школярок елементи художньої та естетичної гімнастики, танцювальної та фітнес- аеробіки, шейпінгу, скіпінгу, чирлідингу, а також елементи сучасної хореографії у поєднанні з гімнастичними та акробатичними вправами. Це дало змогу суттєво підвищити зацікавленість школярок середніх і старших класів уроками фізичної культури та поліпшити їх відвідуваність.


Ключові слова


урок, фізичне виховання, сучасні засоби, художня, естетична, гімнастика, чирлідинг, аеробіка, скіпінг, школярки, відвідуваність, зацікавленість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Н. О. Процесс обучения элементам художественной гимнастики (технике бросков и ловли мяча) на уроках физической культуры в средней школе как один из средств развития ловкости и гибкости у младших школьников / Андреева Н. О. // Педагогика, психология и медико- биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2011. – № 4. – С. 3–6.

Багандова Т. А. Роль скиппинга в физическом воспитании учащихся [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eduhmao.ru/info/1/3785/ 83745/ru.

Байер В. В. Составления тренировочных комбинаций на различные виды координационных способностей на этапе предварительной базовой подготовки в художественной гимнастике (на примере упражнений с булавами). Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2004. – № 2. – С. 31–36.

Боброва Г. А. Художественная гимнастика в школе / Боброва Г. А. –Москва : Физкультура и спорт, 1978. – 208 с.

Детская утренняя зарядка и спортивная гимнастика для детей 3 4 5 года под музыку [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch? v=TVYsM – WPXo& (дата звернення: 11.09.2018).

Лемешева С. Г. Формирование осанки и комплексное развитие способностей детей 5–6 лет средствами художественной гимнастики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Лемешева С. Г. – Хабаровск, 2000. – 20 с.

Новикова Л. А. Воспитание физических способностей детей 7–10 лет средствами гимнастики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Новикова Л. А. – Москва, 2004. – 20 с.

Прыжки на скакалке: 33 крутых упражнения [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=2ubeoXkVLEQ& (дата просмотра: 31.08.2019).

Рябченко О. В. Використання засобів художньої гімнастики в процесі фізичного виховання старшокласниць / Рябченко О. В., Кравчук Т. М. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 7. – С. 3–7.

Спортивная аэробика в школе. – Москва : Дивизион, 2009. – 96 с.

Спортивная аэробика для детей: элементы и особенности вида спорта [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v= GAOyMByJytI& (дата просмотра: 15.11.2019).

Тренировка, ОФП для детей, УФП, спортивная аэробика [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=1BCW4dt1c0I& (дата просмотра: 28.01.2019).

Черлиденг «Базовые положения рук» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=qENCzCsmw_w& (дата просмотра: 30.09.2018).

Шевченко О. В. Фізичний розвиток учнів допоміжної школи засобами художньої гімнастики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Шевченко О. В. – Київ, 2001. – 19 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.