РІВЕНЬ ЗНАНЬ ПРО ХВОРОБУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ГРАМОТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

Катерина ТИМРУК-СКОРОПАД, Юлія ПАВЛОВА

Анотація


Публікацію присвячено аналізу рівня знань про своє захворювання у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ).

Зважаючи на високий рівень поширеності ХОЗЛ, медична грамотність пацієнтів стає основою для розуміння і реалізації необхідних терапевтичних рекомендацій для підтримки оптимального рівня здоров’я та керування своїм фізичним станом.

Матеріали та методи дослідження. Проведено крос-секційне дослідження 41 пацієнта із підтвердженим діагнозом ХОЛЗ. Проведено опитування, антропометрію, анкетування, спірометрію, пульсоксиметрію, тонометрію. Інструменти анкетування: Модифікований опитувальник Британської медичної наукової ради (mMRC), Госпітальна шкала тривоги та депресії (HADS), опитувальник контролю ХОЗЛ (CCQ), шкала задишки BORG, Брістольський опитувальник знань про ХОЗЛ (BCKQ).

У пацієнтів із ХОЗЛ виявлено вкрай низький рівень знань про власне захворювання. Найвищий рівень знань виявлено щодо питань, які стосувалися прояву симптомів захворювання, мокроти та куріння. Незважаючи на значну тривалість захворювання, пацієнти з ХОЗЛ недостатньо обізнані щодо фізіологічних особливостей перебігу захворювання, також значна кількість опитаних мають хибні уявлення про причини виникнення і вплив задишки на організм та особливості впливу фізичних вправ на здоров’я людини при ХОЗЛ.

Висновки. Рівень інформованості та знань осіб із ХОЗЛ про своє захворювання був низьким – 24,71±9,62 бала, що становило 37,77 % від максимально можливого результату. Найкращі результати були отримані за шкалами, які стосувалися прояву симптомів захворювання. За результатами регресійного аналізу встановлено, що такі параметри, як вік, оцінка дихання, функціональних обмежень та психосоціальної дисфункції, рівень депресії, частота серцевих скорочень та працевлаштування пацієнта, можуть слугувати прогностичними критеріями рівня грамотності пацієнта з ХОЗЛ щодо свого захворювання.


Ключові слова


ХОЗЛ, легенева реабілітація, медична грамотність, самоменеджмент, інформованість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Noncommunicable diseases [Electronic resource]. – URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable- diseases (date of application: 17.03.20).

Maslennikova G. Y. Health literacy of the population as a basis for health promotion and non-communicable diseases prevention and control / Maslennikova G. Y., Oganov R. G. // Profilakticheskaya Meditsina. – 2018. – Vol. 21, N 5. – C. 5–8.

Peerson A. Health literacy revisited: What do we mean and why does it matter? / Peerson A., Saunders M. // Health Promotion International. – 2009. – Vol. 24, N 3. – P. 285–296.

Ten Attributes of Health Literate Health Care Organizations / Brach C., Keller D., Hernandez L. M. [et al.]. – National Academy of Science, 2012.

Global, regional, and national comparative risk assessment of behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 / Gakidou E., Afshin A., Abajobir A. A. [et al.] // The Lancet. – 2017. – Vol. 390, N 10100. – P. 1345–1422.

WHO. Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013–2020 [Electronic resource]. URL: https://www.who.int/nmh/events/ncd_action_ plan/en/ (дата звернення: 17.03.20).

Predictors of medication self-management skill in a low-literacy population / Kripalani S., Henderson L. E., Chiu E. Y. [et al.] // Journal of General Internal Medicine. – 2006. – Vol. 21, N 8. – P. 852–856.

Literacy, social stigma, and HIV medication adherence / Waite K. R., Paasche- Orlow M., Rintamaki L. S. [et al.] // Journal of General Internal Medicine. – 2008. – Vol. 23, N 9. – P. 1367–1372.

Health literacy and mortality among elderly persons / Baker D. W., Wolf M. S., Feinglass J. [et al.] // Archives of Internal Medicine. – 2007. – Vol. 167, N 14. – P. 1503–1509.

Tymruk- Skoropad K., Pavlova I. Education for person with chronic obstructive pulmonary disease: why, what and how to teach? 51 p.

Tymruk- Skoropad K. Self-management strategy in training programs for patients with chronic obstructive pulmonary disease / Tymruk- Skoropad K., Pavlova I., Sydoryk N. // Slobozhanskyi herald of Science and Sport. – 2019. – Vol. 7, N 5(73). – P. 52–58.

Modified Medical Research Council Dyspnea Scale in GOLD Classification Better Reflects Physical Activities of Daily Living / Munari A. B., Gulart A. A., Santos K. Dos [et al.] // Respiratory care. – 2018. – Vol. 63, N 1. – P. 77–85.

Analysis of clinical methods used to evaluate dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease / Hajiro T., Nishimura K., Tsukino M., [et al.] // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 1998. – Vol. 158, N 4. – P. 1185–1189.

Clinical COPD questionnaire score (CCQ) and mortality / Sundh, J., Janson, C., Lisspers, K., et al. – Dove Press, 2012. – 833–842 p.

Disease- specific education in the primary care setting increases the knowledge of people with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trial / Hill K., Mangovski- Alzamora S., Blouin M. [et al.] // Patient Education and Counseling. – 2010. – Vol. 81, N 1. – P. 14 18.

Wong C. K. H Correlates of disease- specific knowledge in Chinese patients with COPD / Wong C. K. H., Yu W. C. // International Journal of COPD. – 2016. – Vol. 11, N 1. – P. 2221–2227.

Disease knowledge level is a noteworthy risk factor of anxiety and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A cross-s ectional study / Zhang Q., Liao J., Liao X. [et al.] // BMC Pulmonary Medicine. – 2014. – Vol. 14, N 1. – P. 92.

Patients and caregivers’ knowledge of chronic obstructive pulmonary disease / Ivziku D., Clari M., Marinis M. De. [et al.] // Prof Inferm. – 2018. – Vol. 71, N 1. – P. 49–57.

Prevalence and correlations with depression, anxiety, and other features in outpatients with chronic obstructive pulmonary disease in China: a cross-s ectional case control study / Lou P., Zhu Y., Chen P. [et al.] // BMC Pulmonary Medicine. –2012. – Vol. 12. – P. 53.

Association between health literacy, electronic health literacy, disease- specific knowledge, and health-r elated quality of life among adults with chronic obstructive pulmonary disease: Cross-sectional study / Stellefson M., Paige S. R., Alber J. M., et al. // Journal of Medical Internet Research. – 2019. – Vol. 21, N 6. –P. e12165.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.