№ 2(8) (2012)

Зміст

ІСТОРИЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО СПОРТУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
Антон ЛИТВИНЕЦЬ, Ярослав ТИМЧАК, Іванна ЛИТВИНЕЦЬ 3-10

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Мирослав ДУТЧАК, Сергій ТРАЧУК 11-16
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Сергій ІВАЩЕНКО1, Юрій БРІСКІН, Віктор ГУЗОВ, Мар’ян ПІТИН 17-23
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Юрій БРІСКІН, Мар’ян ПІТИН, Ольга ЗАДОРОЖНА 24-32
ДО ПИТАНЬ ПІДХОДІВ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ФУТБОЛІСТОК З УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ В РІЗНІ ФАЗИ ОВАРІАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ PDF
Віра БУДЗИН, Ростислав ПЕЛЕХАТИЙ, Ольга РЯБУХА 33-42

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ДІАГНОСТИКА СТАНУ РЕФЛЕКТОРНИХ ЗОН У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Юлія АРЄШИНА 43-57
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ НА ДОЗОВАНЕ ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОСІБ З АМПУТАЦІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ PDF
Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ 58-65

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ

ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Олена ШИЯН 66-72

ПІДГОТОВКА КАДРІВ З ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯФОРМУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ольга ДОРОШЕНКО 73-77


ISSN: 2221-5611