№ 3(9) (2012)

Зміст

ІСТОРИЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ PDF (English)
Євгеній ПРИСТУПА, Юрій БРІСКІН, Мар’ян ПІТИН, Оксана БЛАВТ 3-9

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В ІГРОВИХ КОМАНДНИХ ВИДАХ СПОРТУ ЯК НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. PDF (English)
Юрій БРІСКІН, Мар’ян ПІТИН, Оксана БЛАВТ 16-22
ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА У ФЕХТУВАННІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF (English)
Мар'ян ПІТИН, Юрій БРІСКІН, Ольга ЗАДОРОЖНА 23-28
ВЗАЄМОЗВЯЗОК ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ І ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКО-ВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШПАЖИСТІВ PDF (English)
Алла ХОХЛА, Михайло ЛИНЕЦЬ 29-34
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЕРЕДАЧ М’ЯЧА ЧЕМПІОНАМИ СВІТУ З ФУТБОЛУ 1970 – 2010 РОКІВ PDF (English)
Ігор ЧОРНОБАЙ, Ольга МАТВІЯС 35-40
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ. PDF (English)
Іванна Боднар 10-15

ДИТЯЧИЙ ТА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ СПОРТ

СТРУКТУРА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ. PDF (English)
Христина ХІМЕНЕС, Михайло ЛИНЕЦЬ 41-46

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ОСІБ З ІШЕМІЧ-НОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF (English)
Наталія ЖАРСЬКА 47-51

ПІДГОТОВКА КАДРІВ З ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПРОМОЦІЇ ЗДОРОВ’Я В ШКОЛІ. PDF (English)
Олена ШИЯН, Євгенія СЛИВКА 52-57


ISSN: 2221-5611