№ 4(10) (2012)

Зміст

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ШВИДКІСТЬ СЕНСОМОТОРНИХ РЕАКЦІЙ ТА КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Іванна БОДНАР, Тетяна ДУХ, Любомир ВОВКАНИЧ, Богдан КІНДЗЕР 3-9
ЗВ'ЯЗОК МІЖ ВИБРАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ БУДОВИ ТІЛА Й ВИБУХОВОЮ СИЛОЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК У СТУДЕНТІВ ВИШІВ ПРИКАРПАТТЯ Й ПІДБЕСКИДДЯ PDF (Russian)
Ева ПУШЧАЛОВСКА-ЛИЗИС, Ванда СТРЕЛКОВСКАЯ 10-16

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ У СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Леся КОРОБЕЙНІКОВА, Георгій КОРОБЕЙНІКОВ, Наталя ДАКАЛ, Володимир ШАЦЬКИХ, Тетяна КУРГАНОВА 17-23
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОГРАМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СТРІЛЬЦІВ ІЗ ЛУКА ЗА ДОПОМОГОЮ СПРЯМОВАНОГО РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ PDF
Сергій АНТОНОВ, Юрій БРІСКІН, Мар’ян ПІТИН 24-33
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ШВИДКІСНИХ І СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ-ОДНОБОРЦІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНОПІДГОТОВЧИХ І ЗАГАЛЬНОПІДГОТОВЧИХ ВПРАВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Сергій НІКІТЕНКО, Вероніка БУСОЛ, Андрій НИКИТЕНКО, Микола ВЕЛИЧКОВИЧ, Анатолій НИКИТЕНКО, Володимир МАРЦІВ 34-49

ДИТЯЧИЙ ТА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ СПОРТ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЗИЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ АЕРОБНОГО ТА АНАЕРОБНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Вікторія БОГУСЛАВСЬКА 50-56
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Михайло ЛИНЕЦЬ, Христина ХІМЕНЕС, Галина МАКУХ, Іван ВОЙТОВИЧ 57-64

СПОРТ ІНВАЛІДІВ ТА АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД PDF
Аліна ПЕРЕДЕРІЙ 65-72

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ В ЖІНОК 55–65 РОКІВ ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОЇ МАСТЕКТОМІЇ У ПОРІВНЯННІ З ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИМИ PDF
Тетяна ОДИНЕЦЬ 73-78


ISSN: 2221-5611