№ 2(20) (2015)

Зміст

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ІРАКСЬКИХ ШКОЛЯРІВ НА ВИКОНАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРИ ВИСОКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ПОВІТРЯ PDF
Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Алі Абдулкарім Джасім АЛЬ-УБАЇДІ 3-10
ФОРМУВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ PDF
Інна ДУДНИК 11-16

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОМОТОРНИХ РЕАКЦІЙ СПОРТСМЕНІВ РІЗНИХ СПОРТИВНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ PDF
Любомир ВОВКАНИЧ, Антоніна ДУНЕЦЬ-ЛЕСЬКО, Андрій ПЕНЧУК, Павло КАЧМАР 17-26
РЕАКЦІЯ НА РУХОМИЙ ОБ’ЄКТ СТРІЛЬЦІВ РІЗНОЇ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (КРУГЛИЙ СТЕНД) PDF
Ростислав ГРИБОВСЬКИЙ, Ігор ЗАНЕВСЬКИЙ 27-35
ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІЛОТІВ-РАЛІСТІВ PDF
Ольга КУВАЛДІНА, Олег РИБАК, Людмила РИБАК 36-43

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ВПЛИВ АВТОРСЬКОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ PDF
Наталя ГОЛОД, Марія АРАВІЦЬКА 44-51
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ РОБОТИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ В ЖІНОК ІЗ ПОСТМАСТЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СТАВЛЕННЯ ДО ХВОРОБИ PDF
Тетяна ОДИНЕЦЬ 52-57
ПОЄДНАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА ТРАКЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОГО ВТРУЧАННЯ PDF
Олег ПИЛИПЕНКО, Олександр ЗАХАРОВ, Сергій РЕЦЬ 58-64

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ

ФОРМИ ТА ЗАСОБИ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ НЕПОВНОСПРАВНИХ PDF (POLISH)
Юрій БРІСКІН, Ольга ЖДАНОВА, Моніка БЛАЩИШИН 65-71


ISSN: 2221-5611