Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2(24) (2016) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРОВІДНИХ КОМАНД СВІТУ ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ Анотація   PDF
Юрій БРІСКІН, Аліна ПЕРЕДЕРІЙ, Валентина ТОДОРОВА
 
№ 3(13) (2013) ПОРУШЕННЯ РУХОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЯК ПРИЧИНА ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ Анотація   PDF
Ольга РЯБУХА, Віра БУДЗИН, Юлія КОРОСТЕЛЬОВА
 
№ 1(7) (2012) ПРІОРИТЕТНО-РЕПРЕЗЕНТАТИВНІ ВИДИ СПОРТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Юрій БРІСКІН,, Ольга ПАВЛОСЬ, Аліна ПЕРЕДЕРІЙ
 
№ 2(16) (2014) ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ БОКСЕРІВ У РІЧНИХ ЦИКЛАХ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ РІЗНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
Сергій КІПРИЧ, Мирон САВЧИН
 
№ 1(11) (2013) ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ 1–3 ГРУП ЗДОРОВ’Я ДО СПІЛЬНИХ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Іванна БОДНАР
 
№ 4(26) (2016) ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ФІТНЕСУ В СИСТЕМІ МАСОВОГО СПОРТУ (СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ) Анотація   PDF
Любов ЧЕХОВСЬКА, Ольга ЖДАНОВА
 
№ 3(13) (2013) ПРОГНОЗУВАННЯ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ РОБОТИ В СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ. Анотація   PDF (Russian)
Олександр СКОРИНА
 
№ 1(27) (2017) ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Анотація   PDF
Мар’яна ЧЕХОВСЬКА
 
№ 4(6) (2011) ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК 55–65 РОКІВ ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОЇ МАСТЕКТОМІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ НА ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
Тетяна ОДИНЕЦЬ, Світлана ВОЛКОВА
 
№ 4(26) (2016) ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ БАГАТОРІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ У ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ Анотація   PDF
Юрій БРІСКІН, Мар’ян ПІТИН, Вікторія БОГУСЛАВСЬКА
 
№ 3(9) (2012) ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПРОМОЦІЇ ЗДОРОВ’Я В ШКОЛІ. Анотація   PDF (English)
Олена ШИЯН, Євгенія СЛИВКА
 
№ 4(6) (2011) ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ТЕНІС ЯК СФЕРА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Анотація   PDF (Russian)
Ольга БОРИСОВА
 
№ 1(27) (2017) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗБРОЮ З ГЛАДКИМ РУКІВ’ЯМ Анотація   PDF
Сергій СМИРНОВСЬКИЙ
 
№ 1(23) (2016) РІВНІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА Анотація   PDF
Маркіян СТЕФАНИШИН, Іванна БОДНАР
 
№ 1(23) (2016) РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІДЛІТКІВ 12−16-РІЧНОГО ВІКУ ЗІ СКОЛІОЗОМ І−ІІ СТУПЕНЯ ЗАХОДАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Тарас ТЯГУР
 
№ 3(29) (2017) РЕАКЦІЯ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СПЕЦІАЛЬНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ВЕСЛЯРІВ-СПРИНТЕРІВ Анотація   PDF (RUS)
Ван СІНЬЇНАНЬ
 
№ 2(20) (2015) РЕАКЦІЯ НА РУХОМИЙ ОБ’ЄКТ СТРІЛЬЦІВ РІЗНОЇ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (КРУГЛИЙ СТЕНД) Анотація   PDF
Ростислав ГРИБОВСЬКИЙ, Ігор ЗАНЕВСЬКИЙ
 
№ 1(19) (2015) РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ ІРАКСЬКИХ ШКОЛЯРІВ НА ВИКОНАННЯ ПОМІРНИХ СТАНДАРТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВАХ ДОВКІЛЛЯ Анотація   PDF
Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Алі Абдулкарім Джасім АЛЬ-УБАЇДІ
 
№ 2 (2010) РЕКРЕАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ „ГОРИ ОПАВСКЕ”. Анотація   PDF (POLISH)
Даніель ПУЦЯТО
 
№ 3(25) (2016) РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДЕПРИВАЦІЄЮ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Світлана САВЛЮК
 
№ 1(27) (2017) РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ У ПРОГРАМАХ ІГОР ОЛІМПІАД СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
Євген ПРИСТУПА, Юрій БРІСКІН, Артур ПАЛАТНИЙ, Мар’ян ПІТИН
 
№ 3(5) (2011) РОЗВИТОКШВИДКІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЮНАКІВ СЕРЕДНЬОГОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ СПОРТИВНИХ ОДНОБОРСТВ Анотація   PDF
Сергій НІКІТЕНКО, Анатолій НИКИТЕНКО, Андрій НИКИТЕНКО, Микола ВЕЛИЧКОВИЧ, Вероніка БУСОЛ
 
№ 3(13) (2013) РОЛЬ ХРИСТИЯНСТВА У СТВОРЕННІ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ Анотація   PDF
Антон ЛИТВИНЕЦЬ
 
№ 3 (21) (2015) РУХОВА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТА ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ВПРАВ БОДІФІТНЕСУ Анотація   PDF
Ірина МАСЛЯК
 
№ 4(22) (2015) СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ У ДІТЕЙ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Анотація   PDF
Мар’яна ЧЕХОВСЬКА
 
176 - 200 з 263 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2221-5611