: 7–8 жовтня 2021 року в рамках святкування 75-ліття Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського XVI Міжнародна наукова конференція «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ»

Робочі мови конференції: українськапольська, англійська.

Умови участі в конференції: до 30 червня 2021 року надіслати на електронну скриньку modelyuvannya2016@gmail.com заявку з темою доповіді.

 

У зв’язку із поширенням COVID-19, умови проведення конференції і вартість реєстраційного внеску буде повідомлено у запрошенні.

 

Заявка на участь

1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання.

2. Місце роботи / навчання (ВНЗ, факультет).

3. Назва доповіді.

4. Напрям.

5. E-mail.

6. Контактний номер телефону.

До 10 вересня 2021 року надіслати тези доповідей на електронну скриньку modelyuvannya2016@gmail.com

 

Вимоги до оформлення тез:

  • обсяг – 2–3 сторінки формату А 4;
  • поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве –2 см;
  • шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;
  • відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;
  • ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF;
  • порядок оформлення: великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), текст, список літератури відповідно до ДСТУ 8302:2015;
  • текст може містити стандартні абревіатури;
  • ключові слова (3–5);
  • назва файлу повинна містити прізвище: Івасик_тези.

 

!  Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам.

!  Тези будуть надруковані в збірнику та розміщені на сайті Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (на платформі OJS).

Координатор конференції

ДЕМІЧКОВСЬКИЙ Андрій Павлович

викладач кафедри стрільби та технічних видів спорту

 +38-096-518-30-55

 

Відповідальний секретар

ШПИЛЬЧАК Андріана Петрівна

лаборант кафедри стрільби та технічних видів спорту

 +38-093-865-77-02