ФАЗИ ПОСТРІЛУ В СТРІЛЕЦЬКИХ ВИДАХ СПОРТУ

Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ, Ростислав ГРИБОВСЬКИЙ, Василь ТКАЧЕК, Адріан ТОРСЬКИЙ

Анотація


Мета роботи полягає в зіставленні понять фаз пострілу в різних

видах стрілецького спорту (кульова стрільба, з лука, стендова).

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, хронометрія, метод моделювання.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз фаз пострілу під час виконання стрілецьких вправ / Антонов С. В., Демічковський А. П., Лопатьєв А. О., Ткачек В. В. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали XI Міжн. наук. конф. – Львів ; Харків, 2015. – С. 39–43.

Вагнер П. П. Техническая подготовка стрелков-юниоров к финальной серии выстрелов на траншейном стенде : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец] 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Вагнер Павел Павлович. – Москва,

– 24 с.

Аналіз рухових дій при виконанні стрілецьких вправ / Власов А. П., Лопатьєв А. О., Виноградський Б. А., Демічковський А. П. // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту. – Чернігів, 2010. – С. 561–565.

Hrybovskyy R. Modeling of skeet shooting technique with using of simulation exercises / Rostislav Hrybovskyy, Igor Zanevskyy, Vitaly Hrybovskyy // Journal of Physical Education and Sport.– 2015.– Vol. 15 (3), art 91.– Р.603–609.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.