МОДЕЛІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГІМНАСТІВ

Ігор ЛОТОЦЬКИЙ, Ігор РОМАНІВ, Василь ДЗЯМА, Микола ДАНИЛЮК, Іван ПИЛИПЧАК

Анотація


Мета – охарактеризувати особливості спортивної техніки гімнастів з використанням математичного моделювання.

Методи дослідження: аналіз літератури, опитування спеціалістів, які працюють у галузі складнокоординаційних видів спорту, антропометричні вимірювання.

Висновки:

  1. Установлено три основні типи будови тіла серед дорослих спортсменів, які слід враховувати при виборі варіанта техніки виконання вправ.
  2. При виконанні вправ великим махом на поперечині великий вплив має зміна загального центра ваги тіла спортсмена, яка впливає на момент інерції і кінетичний момент. Зміна механічної енергії тіла спортсмена можлива тільки шляхом згинально-розгинальних рухів у плечових і кульшових суглобах.
  3. Виявлено такі залежності:

–  між амплітудою коливання спортсмена та зростом. При цьому коефіцієнт кореляції становить 0,81;

–  у спортсменів більш високого зросту амплітуда коливань зменшується порівняно зі спортсменами нищого зросту.

1. Згинання в кульшових суглобах наближує загальний центр ваги до осі обертання на 4, 3 і 2 см відповідно в спортсменів типів Б, А і В, і тому якоюсь мірою це впливає на збільшення швидкості обертання під час переміщення спортсменів вгору і полегшує виконання обертової частини руху.


Повний текст:

PDF

Посилання


Иваницкий М. Ф. Анатомия человека. Учение о центре тяжести и центре объема человеческого тела / М. Ф. Иваницккий. – Изд. 3-е. – Москва : Физкультура и спорт, 1956.

Никитюк Б. Конституция человека: спортивно-морфологический и биохронологический аспекты / Никитюк Б., Савостьянова Е. // Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы : тез. докл. Междунар. конгр.–Москва, 1998. – Т. 2. – С. 410–413.

Райтер Р. І. Морфологічні особливості будови тіла гімнаста / Райтер Р. І., Знак З. П., Хитрий Л. K. // Матеріали конф. проф.-викл. складу і аспірантів академії. – Львів, 1997. – С. 296–297.

Стрельников В. П. Характеристика компонентов массы тела спортсменов / Стрельников В. П. // Проблемы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва : материалы Респуб. науч.-практ. конф. – Минск, 21–23 марта, 1994. – Минск, 1994. – С. 138–140.

Шапаренко П. Ф. Значение пропорции тела в изучении двигательной конституции спортсмена / Шапаренко П. Ф. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1996. – Ч. 2. – С. 154–156.

Шапаренко П. Ф. Связь пропорций тела человека с продольным ростом / Шапаренко П. Ф, Лысюк С. П. // Фізична культура, спорт : зб. наук. пр. – Київ–Вінниця 1998. – Ч. 2. – С. 99–102.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.