РУХ РІДИНИ В ГНУЧКИХ ТРУБКАХ ІЗ УРАХУВАННЯМ ЇХ ПАРАМЕТРІВ ТА ДЖЕРЕЛ

Ярослав П’ЯНИЛО, Анатолій ЛОПАТЬЄВ, Юрій БОРЕЦЬКИЙ, Володимир ЧЕРЕВАТИЙ

Анотація


Метою роботи є математичне моделювання процесу руху рідин у гнучких трубках, зокрема великих кровоносних судинах, за наявності джерел. У роботі розглянуто усталений рух рідини, який характеризується усередненими параметрами та вплив параметрів гнучкої трубки на процес руху. Загалом при русі рідини площа поперечного перерізу трубки є змінною величиною [5,6]. Коефіцієнт опору руху визначається на основі розв’язку оберненої задачі.

Висновки та обговорення. Результати, отримані під час числового експерименту, добре узгоджуються з відомими в літературі та реальними даними з дослідження руху рідини в гнучких трубках. Зокрема, отримані результати підтверджують необхідність урахування розміщення трубки відносно горизонту, оскільки розподіл тиску у вертикальних і горизонтальних судинах істотно відрізняється. Як показує числовий експеримент, на рух рідини має істотний вплив і пружність трубки, яка характеризується модулем Юнга. Як було відзначено, результати отримано в усталеному режимі руху. Очевидно, що на практиці необхідно досліджувати рух у неусталеному режимі з відповідними крайовими умовами. Подані в праці результати підтверджують правильність вибраного підходу для проведення досліджень у неусталеному режимі.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Hotra O. On Approach to the Modeling Process of the Flow of Blood in Vessels / Olexandra Hotra, P’yanylo Yaroslav // Intelligent Information and Electronic Technology.– 2008.–Vol. 2. – P.103–119.

Прямі та обернені задачі моделювання руху речовини в об’єктах складної структури / П’янило Я. Д., Лопатьєв А. О., Готра О. З., Трач В. М., П’янило Г. М. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009.‑№ 7.‑ с. 11–15.

Педли Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов /

Т. Педли.– Москва : Мир, 1983. – 400 с.

Левтов В. А. Реология крови / В. А. Левтов, С. А. Регирер,

Н. Х. Шадрина. – Москва : Медицина, 1982.– 272 с.

Механика кровообращения / Кaро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. – Москва : Мир, 1981.– 624 с.

П’янило Я. Вплив параметрів судини на процес усталеного руху крові / Я. П’янило, Г. П’янило, І. Вовчик // Математичні методи в хімії і біології. – 2013.– Т. 1, № 2. – С. 94–98.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.