ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТРАС СПЕЦІАЛЬНИХ ДІЛЯНОК РАЛІ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ШВИДКІСНИХ СТЕНОГРАМ

Людмила РИБАК, Олег РИБАК, Олег ПРИШЛЯК, Оксана ІЛЬКІВ, Ольга КУВАЛДІНА

Анотація


Мета роботи: обґрунтувати ефективність застосування графічних моделей трас СД ралі для корекції швидкісних стенограм у змагальних умовах.

Завдання дослідження:

  1. Застосувати інформаційні технології позиціонування для графічного моделювання траси конкретної СД ралі.
  2. Порівняти початкові стенограми обраної СД, укладені екіпажами під час офіційного ознайомлення з трасою ралі, з графічною моделлю траси цієї ділянки.
  3. Здійснити корекцію тих елементів початкової стенограми, які не відповідають об’єктивній графічній моделі траси.
  4. Порівняти спортивні результати повторного проходження ралійними екіпажами траси, обраної СД за початковими та відкоректованими стенограмами.

Висновки:

  1. Порівняння початкових стенограм СД «Северинівка–1», укладених екіпажами, що брали участь у педагогічному експерименті, під час офіційного ознайомлення з трасою ралі, з графічною моделлю траси цієї ділянки, побудованою за допомогою інформаційних технологій позиціонування на базі комп’ютерних програм «Ozi Explоrer» та «Google Earth» виявило, що низка елементів траси описана суб’єктивно: завищена категорія складності багатьох поворотів, занижені віддалі між ними та ін., що змушує водіїв більш інтенсивно і надто рано гальмувати, втрачаючи час на подолання таких фрагментів траси.
  2. Результат другого проїзду екіпажами експериментальної групи спеціальної ділянки «Северинівка–1» за відкоректованими за графічною моделлю траси цієї СД швидкісними стенограмами, порівняно з першим її проїздом за початковою стенограмою, укладеною під час офіційного ознайомлення, виявилися статистично достовірно кращим.

Повний текст:

PDF

Посилання


Рибак О. Ю. Безпека змагальної діяльності в автомобільному спорті : монографія / О. Ю. Рибак. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 420 с., іл.

Improvement of rally crews pace notes training / Liudmyla Rybak, Evhen Prystupa, Oleh Rybak, Bogdan Vynogradskyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. – Vol. 14. art. 31. – P. 198–204.

Zasada S. Serokiej drogi : doskonalenie techniki jazdy / Sobiesław Zasada. – Bielsko‑Biała : Wydawnictwo Studio STO, 2009. – 198 s. – ISBN 978–83–60003–29‑

Рибак Л. Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм / Людмила Рибак, Олег Рибак // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 3. – C. 41–45.

Рибак Л. І. Застосування сучасних інформаційних технологій для контролю за спеціальною підготовкою ралійних екіпажів / Рибак Л. І. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 12. – С. 3–9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.