ДИСКРИМІНАНТНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ ВІКОМ 14–15 РОКІВ

Олег ХУДОЛІЙ, Ольга ІВАЩЕНКО, Ольга КАПКАН

Анотація


Мета дослідження – визначити особливості фізичного розвитку школярів віком 14–16 років.

Висновки. У хлопців і дівчат віком 14–15 років виявляється сенситивний період фізичного розвитку, що підтверджується зростанням маси тіла на 17,5 % і 12,7 %, сили м’язів-згиначів правої кисті – на 38,9 % і 53,9 %, сили м’язів-згиначів лівої кисті – на 26,0 % і 23,4 % відповідно. З віком відбуваються більш суттєві зрушення у фізичному розвитку хлопців, що вказує на необхідність організації занять з фізичного виховання окремо для хлопців і дівчат.

Формування окремих підгруп у кожному класі за рівнем фізичного розвитку може здійснюватися на основі дискримінантного аналізу. Найбільш інформативними показниками в хлопців є сила м’язів-розгиначів правої кисті і маса тіла, у дівчат – сила м’язів-розгиначів правої кисті і зріст.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дубогай А. Д. Оценка ФР и ФП состояния младших школьников: история врачебно-педагогического контроля в массовой физической культуре для аспиратнов / А. Д. Дубогай. – Киев, 1991. – С. 88–91.

Глазирін І. Д.Основи диференційованого фізичного виховання : навч. пос. для студ. ВУЗів. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 352 с.

Іващенко О. В. Вікова динаміка функціональної, координаційної й силової підготовленості дівчат 8–9 класів / О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець, Ю. В. Крінін // Теорія та методика фізичного виховання. –

– № 1. – С. 34–42. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1043

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – Киев : Олимпийская литература. 1999. – 232 с.

Маркосян А. А. Основы морфологии и физиологии организма детей и подростков / А. А. Маркосян. – Москва : Медицина, 1969. – С. 87–542.

Марченко С. І. Вікові особливості фізичного розвитку молодших школярів / Марченко С. І. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – № 6. – С. 9–14.

Марченко С. І. Оцінка фізичного розвитку хлопчиків 6–10 років у контексті сучасних завдань фізичного виховання. [Електронний ресурс] / Марченко С. І., Іванов В. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 8. – С. 10–13. Режим доступу: http://www.tmfv. com.ua/journal/article/view/730/714

Спортивна морфология : навч. пос. // Савка В. Г., Радько М. М., Воробйов О. О., Марценяк І. В., Бабюк А. В. – Чернівці : Книги-XXI, 2005. – С. 164–168.

Худолій О. М. Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7–8 класів / Худолій О. М., Іващенко О. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2014. – № 2. – С. 15–21. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Худолій О. М. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання : навч. пос. / О. М. Худолій. – Харків : ОВС, 2007. – 406 с.

Черненко С. О. Особливості фізичного розвитку хлопчиків 6–10 років / Черненко С. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 5. – С. 32–34. – Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/ journal/article/view/531

Черненко С. О. Особливості фізичного розвитку дівчаток 6–10 років / Черненко С. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 6. – С. 32–34. – Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/ journal/article/view/540

Factorial and discriminant analysis as methodological basis of pedagogic control over motor and functional fitness of 14–16 year old girls / Ivashchenko O., Khudolii O., Yermakova T., Iermakov S., Nosko M., Nosko Yu. // Journal of Physical Education and Sport (JPES). – 2016. – Vol. 16, Is. 2, art 68. – P. 442–451. doi:10.7752/jpes.2016.02068


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.