ДИСКРИМІНАНТНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНЮВАННЯ КУМУЛЯТИВНОГО ЕФЕКТУ СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ХЛОПЧИКІВ ВІКОМ 7 РОКІВ

Мирослава ЦЕСЛИЦЬКА, Ольга ІВАЩЕНКО, Олег ХУДОЛІЙ

Анотація


Мета дослідження – експериментально обґрунтувати технологічні підходи до оцінювання кумулятивних тренувальних ефектів силових навантажень у хлопчиків віком 7 років.

Висновки:

  1. На динаміку результатів тестування в хлопчиків віком 7 років впливає режим роботи. Поліпшення результатів тестування можливе за умови коли силове навантаження зумовлює значні зміни після заняття (ТТЕ) і через двадцять чотири години після навантаження (ВТЕ). Чим більша динаміка ТТЕ і ВТЕ, тим значніші поліпшення результатів силових тестів спостерігаються вже через три заняття.
  2. Для класифікації тренувальних ефектів силових навантажень у хлопчиків віком 7 років може бути використана дискримінантна функція. Координати центроїдів для п’яти груп дають змогу інтерпретувати канонічні функції відносно ролі в розрізненні класів за тренувальними ефектами силових навантажень хлопчиків віком 7 років. Отже, у реакції на силове навантаження виокремлено терміновий, відставлений та кумулятивний тренувальний ефект.

Повний текст:

PDF

Посилання


Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів / Власов А., Демічковський О., Іващенко О., Лопатьєв А., Пітин М., П’янило Я., Худолій О. // Фізико‑математичне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 23. – С. 17–28.

Іващенко О. В. Нормативні показники тренувальних навантажень на початковому етапі підготовки юних гімнасток 6–8 років / Іващенко О. В., Карпунець Т. В. // Теорія та методика фізичного виховання.– 2001. – № 3. – С. 19–24. – Режим доступу: http://www.tmfv.com. ua/journal/article/view/23

Лопатьєв А. О. Моделювання як методологія пізнання / Лопатьєв А. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – N 8. – С. 4–10. – Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/ view/334

Худолій О. М. Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7–8 класів / Худолій О. М., Іващенко О. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2014. – № 2. –

С. 15–21. – doi: https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Худолій О. М. Теоретико‑методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7–13 років : автореф. дис. … д‑ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец] 24.00.01 / Худолій О. М., НУФВСУ. – Київ, 2011. – 44 с.

Худолій О. М. Моделювання розвитку швидкісно‑силових здібностей у школярів 2–4 класів засобами рухливих ігор / Худолій О. М., Марченко С. І. // Педагогіка, психологія та медико‑біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ). – 2007. – N 8. – C. 139–142.

Худолій О. М. Закономірності процесу навчання юних гімнастів / Худолій О. М., Єрмаков С. С. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 5. – С. 3–18, 35–41. doi: http://dx.doi.org/10.17309/ tmfv.2011.5.707

Cieślicka M. Discriminant analysis method to determine the power of the boys 11–12 year / Cieślicka, M., Ivashchenko, O. // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – Vol. 6, is. 10. P. 721–729. doi: http:// dx.doi.org/10.5281/zenodo.229911

Factorial and discriminant analysis as methodological basis of pedagogic control over motor and functional fitness of 14–16 year old girls / Ivashchenko O., Khudolii O., Yermakova T., Iermakov S., Nosko M., Nosko Yu. // Journal of Physical Education and Sport (JPES). – 2016. – Vol. 16. is. 2, art 68. P. 442–451. doi:10.7752/jpes.2016.02068

Ivashchenko O. V. Structural model of in‑group dynamic of 6–10 years old boys’ motor fitness / Ivashchenko O.V, Yermakova T. S. // Pedagogics, psychology, medical‑biological problems of physical training and sports. – 2015. – № 10. – P. 24–32. doi:10.15561/18189172.2015.1004

Computer simulation of junior gymnasts’ training process / Khudolii O. M., Ivashchenko O. V., Iermakov S. S., Rumba O. G. // Science of

Gymnastics Journal. – 2016. – Vol. 8., is 3. – P. 215–228


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.