ДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН У ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

Євген ЧАПЛЯ

Анотація


З наведеної структури розв’язків випливає, що залежно від коефіцієнтів моделі, просторовий розподіл концентрації лікарських субстанцій у шарі, через який відбувається їх транспорт до ушкоджених ділянок біосистем, може якісно змінюватися.

Коли міграцію описуємо з використанням ефективних коефіцієнтів, то отримуємо типові монотонно спадні дифузійні розполіли концентрації. У стаціонарному випадку це лінійні залежності.

Якщо ж використовуються рівняння гетеродифузії, то розподіли концентрації домішки, залежно від параметрів задачі можуть бути як монотонно спадними, так і осягати максимуми в області шару більші, ніж на його границі.

При цьому в першому випадку концентрація домішки, як правило, різко скупчується біля поверхні шару, а потік субстанції через шар є мінімальним. Такий характер залишається і в стаціонарному режимі.

У другому випадку, коли в області шару є нагромадження домішок (більше, ніж на його границі), то потік через шар може бути значно більшим, ніж для монотонно спадного першого випадку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Чапля Є. Я. Фізико-математичне моделювання гетеродифузного масопереносу / Є. Я. Чапля, О. Ю. Чернуха. – Львів : СПОЛОМ, 2003. – 125 с.

Буряк Я. Й. Континуально-термодинамічні моделі механіки твердих розчинів / Я. Й. Бурак, Є. Я. Чапля, О. Ю. Чернуха – Київ :

Наук. думка, 2006. – 272 с.

Райченко А. И. Математическая теории диффузии в приложениях / А. И. Райченко. – Киев : Наук. думка, 1981. – 396 с.

Crank J. The mathematics of diffusion / J. Crank. – Oxford : Claredon Press, 1956. – 575 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.