ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ТУРИСТІВ-ГУРТКІВЦІВ ДО ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тарас Блистів

Анотація


Мета дослідження – визначити мотиви залучення учнів закладів середньої освіти до занять оздоровчо-рекреаційною діяльністю у ЗПО туристсько-краєзнавчого напряму.


Методи дослідження: аналіз, систематизація й узагальнення спеціальної наукової та методичної літератури, анкетування та методи математичної статистики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва О. Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку / Ольга Андрєєва // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 3. – С. 35–40.

Блистів Т. Мотиваційні пріоритети школярів до занять у центрах дитячо-юнацького туризму [Електронний ресурс] / Тарас Блистів // Спортивна наука України. – 2015. – № 1 (65). – С. 70–75. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua /index.php/snu/article/view/293

Жданова О. Заходи залучення школярів до організованої рухової активності на дозвіллі / Ольга Жданова, Любов Чеховська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 53–58.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.