ОПТИМІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА» ДО ВИКОНАННЯ ФАХОВИХ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ НОРМАТИВІВ

В’ячеслав Гунченко, Володимир Градусов

Анотація


Мета дослідження – оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів фаху «Озброєння та військова техніка».

Завдання дослідження:

  1. Провести статистичний аналіз залежності бойової підготовки курсантів від рівня їхньої фізичної підготовленості. Виявити рівень фізичної підготовленості курсантів.
  2. Визначити взаємозв’язок показників спеціальної фізичної підготовки з нормативами технічної підготовки.
  3. Дібрати засоби спеціальної фізичної підготовки та розробити методику застосування їх у процесі підготовки курсантів.
  4. Визначити ефективність розробленої методики.

 

Висновки:

  1. Розроблена й запропонована методика оптимізації спеціальної фізичної підготовки має позитивний вплив на поліпшення виконання технічних нормативів з військової підготовки.
  2. Помітно поліпшення виконання нормативів в експериментальній групі: нормативу № 1 – на 7,8 %; нормативу № 2 – на 7,2 %; нормативу № 3 – на 6,4 %; у контрольній групі: нормативу № 1 – на 4,6 %; нормативу № 2 – на 5,2 %; нормативу № 3 – на 4,1 %.
  3. Загалом поліпшення виконання нормативів у середньому для експериментальної групи становили 7,1 %, для контрольної – 4,6 %. Різниця 2,5 % є достовірною.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шлямар І. Л. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту / І. Л. Шлямар; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2016. – 19 с.

Вейднер-Дубровин Л. А. Теория и организация физической подготовки войск / Л. А. Вейднер-Дубровин. – Ленинград : ВИФК, 1986. – 434 с.

Вейднер-Дубровин Л. А. Теория и организация физической подготовки войск / Вейднер-Дубровин Л. А., Миронов В. В., Шевченко В. А. – Санкт-Петербург : [б. изд.], 1992. – 340 с.

Ендальцев Б. В. Работоспособность военнослужащих и пути ее повышения средствами физической подготовки / Б. В. Ендальцев, А. А. Нестеров. – Ленинград : ВДКИФК, 1998. – 244 с.

Романчук С. В. Сучасний стан та перспективні напрямки вдосконалення фізичної підготовки у Сухопутних військах / С. В. Романчук, О. М. Боярчук, В. М. Романчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного вихованім і спорту. – 2010. – № 12. – С. 125–129.

Манопурин М. М. Психологические основание обучение танкистов. – Москва : Военздат, 1973. – 197 с.

Пуни А. Ц. Очерк психологии спорта / А. Ц. Пуни. – Москва, 1956. – 56 с.

Рудик П. А. Психологические вопросы спортивной тренировки / П. А. Рудик. – Москва, 1967. – 186 с.

Коган Е. А. Элементы теории вероятности и математической статистики: учеб. пособие по дисциплине «Математика» для студентов, обучающихся по специальности «Автомобиле и тракторостроение». – Москва : МГТУ «МАМИ», 2007. – 224 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.