ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Наталія Жарська

Анотація


Мета дослідження – оптимізація рухової активності учнів 15–16 років технічного коледжу організації занять фізичними вправами із застосуванням здоров’язбережних технологій.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Арефьєв В. Г. Основи теорії та методики фізичного виховання :

підр. для студ. ф-тів (ін-тів) фіз. виховання пед. у-тів / В. Г Арефьєв. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 268 с.

Желебкович М. П. Дифференцированный и индивидуальный подходы к построению и организации физического воспитания студенческой молодежи / Желебкович М. П., Глазько Т. А., Купчинов Р. И. – Минск, 1997. – 112 с.

Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту / авт. кол.: Є. Н. Приступа, О. М. Жданова, М. М. Линець [та ін.]; за наук. ред. Євгена Приступи. – Львів; Дрогобич : Коло, 2010. – 447 с.

Фізичне виховання і здоров’я : навч. посіб. / за заг. ред. О. Д. Дубогай. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 270 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні і спорті : навч. посіб. / Б. М. Шиян, О. М. Вацеба. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2010. – 276 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.