ВИКОРИСТАННЯ ІГОР З ЕЛЕМЕНТАМИ ОДНОБОРСТВ ТА ІГРОВИХ КОМПЛЕКСІВ В ОПТИМІЗАЦІЇ МАЙСТЕРНОСТІ БОРЦІВПОЧАТКІВЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ

Федір Загура, Марта Полійовська

Анотація


Метою нашого дослідження є встановлення особливостей застосування ігор та спеціалізованих ігрових комплексів з борцями-початківцями вільного стилю.

Методи дослідження. Під час дослідження було використано теоретичний аналіз і узагальнення наукової і методичної літератури та емпіричних даних, документальних матеріалів та всесвітньої інтернет-мережі, педагогічні спостереження.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, вико-

ристання ігор з елементами одноборств та спеціалізованих ігрових комплексів на початковому етапі підготовки борців вільного стилю дають змогу створювати умови для швидкого засвоєння підготовчих, профільних елементів боротьби і базових дій. Ігри викликають жвавий інтерес у початківців, підвищуючи їхню активність, емоційність, заохочуючи самостійно, творчо підходити до розв’язання рухових завдань, а також сприяють формуванню оптимальних фізичних і психічних якостей борців.

Надалі планується розроблення нових тренувальних завдань у формі ігор та спеціалізованих ігрових комплексів залежно від віку, статі та підготовленості спортсменів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вільна боротьба: чоловіки, жінки : навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / С. В. Латишев, В. І. Шандигось. – Київ : АСБУ, 2011. – 95 с.

Греко-римская борьба для начинающих / Ю. А. Шулика, В. М. Косухин, В. И. Лещенко, В. Д. Новиков, И. Т. Хоменко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 240 с.

Греко-римская борьба: учебник для СДЮСШОР, спортивных факультетов педагогических институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского резерва / под ред. Ю. А. Шулики. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 800 с.

Загура Ф. І. Специфіка роботи з дітьми в секціях спортивної боротьби / Загура Ф. І. // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 5. – С. 261–265.

Крупник Е. Я. Игровые комплексы в оптимизации мастерства борцов : учеб.-метод. пособие / Е. Я. Крупник, В. Л. Щербаков. – Москва : Советский спорт, 2014. – 176 с.

Миндиашвили Д. Г. Вольная боротьба: история, события, люди : монография / Д. Г. Миндиашвили, Б. А. Подливаев. – Москва : Советский спорт, 2007. – 360 с.

Подливаев Б. А. Уроки вольной борьбы. Поурочные планы тренировочных занятий первого года обучения (для мальчиков и девочек 10–12 лет) / Б. А. Подливаев, А. В. Григорьев. – Москва : Советский спорт, 2012. – 528 с.

Шахмурадов Ю. А. Вольная борьба : науч.-метод. основы многолетней подготовки борцов / Ю. А. Шахмурадов. – 2-е изд., дополн. – Махачкала : Эпоха, 2011. – 368 с.

Ягелло В. Игровые формы борьбы в тренировочном процессе молодых дзюдоистов / В. Ягелло // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2003. – № 1. – С. 13–26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.