БІОМЕХАНІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТІЛА ЛЮДИНИ

Олег Рибак, Людмила Рибак, Олег Пришляк

Анотація


Рухи неживих механізмів і рухові дії живих систем істотно відрізняються – це слід ураховувати під час моделюванні людського тіла. Хоча кінцевою метою фізичних вправ є звичайний механічний рух, він реалізується завдяки вищим формам руху матерії: хімічній, біологічній і соціальній.

Більшість явищ у живих системах не можна вважали наслідком прямої дії законів класичної механіки (такий підхід називають механіцизмом), бо ці явища є результатами взаємодії елементів багаторівневих складних самокерованих та автономних систем.


Повний текст:

PDF

Посилання


Зациорский В. М. Биомеханика двигательного аппарата человека / В. М. Зациорский, А. С. Аруин, В. Н. Селуянов; под общ. ред. проф. В. М. Зациорского. – Москва : Физкультура и спорт, 1981. – 140 с

Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии / Н. А. Бернштейн. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 288 с. – ISBN 5-278-00339-1.

Зациорский В. М. Биомеханические основы выносливости / В. М. Зациорский, С. Ю. Алешинский, Н. А. Якунин. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 206 с.

Вибрані лекції з біомеханіки : метод. посіб. для студентів ЛДУФК / розроб. : Олег Юрійович Рибак, Людмила Іванівна Рибак. – Львів :

[б. в.], 2017. – 131 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.