РУХОВА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЯК КОМПОНЕНТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Галина Хавелко, Віра Будзин

Анотація


Мета – оптимізація рухової активності учнів у процесі фізичного

виховання.

Висновок. При фізичній активності організм, виконануючи рухи, «вмикається» весь як жива система: від клітини – до кори головного мозку, при цьому відбуваються фізіологічні та біохімічні процеси для забезпечення енергії.

Отже, рухова активність в умовах наданої рухової свободи сприяє нормальному зростанню і розвитку організму, зокрема його фізичних якостей, а також функціонального стану загалом.


Повний текст:

PDF

Посилання


Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання. – Київ : Олімпійська література, 2012. – 392 с.

Шиян О. Сучасні підходи до професійної підготовки вчителя фізичної культури у формуванні здоров’я школярів / Шиян Олена, Сливка Євгенія // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 5К(61)15. – С. 273–276.

Шиян О. Оптимізація рухової активності школярів у контексті впровадження інноваційних методик навчання / Олена Шиян, Євгенія Сливка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 169–174.

Шиян О. Здорова школа: рухова активність : [навч. посіб.] / Олена Шиян, Наталія Сороколіт, Ірина Турчик. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 84 с.

Арефьєв В. Г. Здоров’я підлітків і рухова активність / В. Г. Арефьєв // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : [зб. наук. праць]. – Чернігів, 2014. – № 118, т. 3. – С. 5–10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.