MODELING OF EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS, AS A TOOL FOR IMPROVING SPORTS RESULTS

Olga Kuvaldina

Анотація


Aim: to improve the individual parameters of the pilot posture in the sports cars by using the modeling methods.

Conclusions. Comparison of the individual characteristics of the pilot posture in the sport car cockpit with model characteristics allows identifying the most effective way to increase the level of pilot skills and sport result.


Повний текст:

PDF (ENG)

Посилання


Виноградський Б. Теоретико-методичні засади моделювання та застосування інноваційних технологій у підготовці фахівців з автомобільного спорту [Електронний ресурс] / Богдан Виноградський, Олег Камаєв, Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2013. – № 5 (56). – С. 10–16. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/ snu/article/view/164 (дата звернення 26.10.2013).

Виноградський Б. Кінематична модель робочої пози спортсменів-ралістів / Виноградський Б., Музика Ф., Рибак Л. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118. – С. 31–34.

Градусов В. Еволюція робочої пози водіїв за кермом ралійних автомобілів [Електронний ресурс] / Володимир Градусов, Богдан Виноградський, Олег Рибак // Спортивна наука України. – 2014. – № 6 (64). – С. 37–42. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/ snu/ article/ view/181

Кувалдіна О. В. Обґрунтування параметрів посадки за кермом сучасного спортивного автомобіля / Ольга Кувалдіна, Володимир Мартин, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 202–207.

Рибак О. Біомеханічне обґрунтування правильної посадки водія-автогонщика / Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2004. – Вип. 8, т. 1. – С. 441–445.

Рибак О. Моделювання у навчально-тренувальному процесі фахівців для галузі фізичної культури / Олег Рибак // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 6 (56). – C. 45–50.

Матвеев Л. П. Модельно-целевой поход к построению спортивной подготовки (статья первая) / Л. П. Матвеев. // Теория и практика физиеской культуры – 2000. – № 2. – С. 28–37.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.