Історія журналу

Рік заснування: 1996

Проблематика: висвітлення питань фізичної культури та спорту вченими з України та зарубіжних країн

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010

Періодичність: 1 раз на рік

Додаткові відомості: видання зареєстроване в "Index Copernicus Journals Master List"ISSN: 1996-1456