СТРУКТУРА І ЗМІСТ АТАКУВАЛЬНИХ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ СПОРТСМЕНІВ-ЮНІОРІВ У РУКОПАШІ ГОПАК

Ігор КУКУРУДЗЯК

Анотація


Вступ. Рукопаш гопак уведено до переліку національних видів спорту згідно із Законом України від 25 травня 2017 року N 2074-VIII «Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” щодо визнання національних видів спорту». А вже 19 грудня 2017 року рукопаш гопак було визнано видом спорту на засіданні комісії з питань визнання видів спорту. Рукопаш гопак характеризується великим обсягом різноманітних техніко- тактичних дій і належить до групи єдиноборств. На сьогодні, зважаючи на відносну новизну цього виду спорту і недостатнє теоретичне його обґрунтування, актуальними залишаються низка питань. Вони першочергово стосуються характеристики структурно- змістового наповнення змагальної діяльності спортсменів, що є важливим чинником формування відповідної системи підготовки в будь-якому виді спорту.

Мета – визначити кількісні та якісні показники атакувальних техніко-т актичних дій (АТТД) спортсменів-ю ніорів у рукопаші гопак.

Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, аналізування документальних матеріалів, порівняння, педагогічне спостереження, методи математичної статистики.

Результати. У процесі дослідження було проаналізовано 42 поєдинки серед спортсменів юніорів. Серед всіх АТТД в першому раунді 53 % займають ТТД руками, 35 % – ТТД ногами і всього 12 % – з елементами боротьби та у партері. Серед усіх результативних дій найбільше (50 %) займають ТТД руками, 38 % ТТД припадає на ноги і 12 % – на елементи боротьби та дії в партері. За великої кількості АТТД руками відсоток результативних дій значно менший, а от серед усіх АТТД ногами (35 %) результативними є 38 %.

У другому раунді 56 % від загальної кількості АТТД припадає на удари руками, 32 % – ногами та 12 % – на елементи боротьби та дії в партері. Із загального обсягу дій руками у цьому раунді результативними є 54 %. Щодо АТТД ногами, то 37 % із них також є результативними.


Повний текст:

PDF

Посилання


Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2015. – Кн. 1. – 2015. – 680 с.

Кукурудзяк І. Класифікація базової техніки українського рукопашу гопак / І. Кукурудзяк, М. Величкович, М. Пітин // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15: Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2016. – Вип. 9. – С. 55–60.

Величкович М. Український рукопаш гопак : навч. посіб. / М. Величкович, Л. Мартинюк. – Львів : Ліга- Прес, 2003. – 152 с.

Єрьоменко Е. А. Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів хортингу : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – Київ : Паливода А. В. – 2009. – 87 с.

Богуславська В. Аналіз структури змагальної діяльності в українському національному одноборстві «Бойовий Гопак» / Богуславська В., Басістий М. // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2016. – Вип. 20, Т. 1,2. – С. 20–23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.