СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТРЕНЕРА ЯК КЕРІВНОЇ ЛАНКИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Марія РОЗТОРГУЙ

Анотація


Вступ. Однією з найбільш важливих ланок у системі підготовки спортсменів у адаптивному спорті є тренер як керівна складова частина, що забезпечує створення умов для соціальної інтеграції спортсменів шляхом реалізації їх спортивного потенціалу в змаганнях [2, 3]. У нормативних документах зазначено, що діяльність тренерів з адаптивних видів спорту відбувається у державній системі фізичної культури та спорту для осіб із інвалідністю «Інваспорт». При цьому залишається актуальним питання професійної підготовленості тренерів з адаптивних видів спорту, що пов’язано зі значною специфікою спортивного руху та нозологічними особливостями спортсменів.

Метою цього наукового дослідження є обґрунтування структури професійної підготовленості тренерів з адаптивних видів спорту.

Для розв’язання поставленої мети використано такі методи: аналогію, аналіз, синтез, абстрагування, індукцію, екстраполяцію, узагальнення практичного досвіду.

Результати. Структура професійної підготовленості тренера з адаптивних видів спорту містить загальнотеоретичну базову підготовленість, спеціальну теоретичну базову підготовленість та професійно- прикладну підготовленість [1].


Повний текст:

PDF

Посилання


Пітин М. П. Організаційно- методологічні основи теоретичної підготовки у спорті : дис. … д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Пітин Мар’ян Петрович. – Львів, 2015. – 486 с..

Розторгуй М. Підготовка спортсменів у силових видах адаптивного спорту : монографія / Марія Розторгуй. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 332 с.

The training system of athletes with disabilities in strength sports / Mariia Roztorhui, Alina Perederiy, Yuriy Briskin, Olexandr Tovstonoh // Sportlogia. – Banja Luka, 2018. – T. 14, N 1. – P. 98–106.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.