ОБҐРУНТУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ СТРУКТУРИ РІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПАНКРАТІОНІ

Олег СОГОР, Зоряна СЕМЕРЯК, Мар’ян ПІТИН

Анотація


Вступ. Основні напрями розвитку теорії та методики керування навчально- тренувальним процесом містять необхідність оптимальної побудови та добору змісту навчально-тренувального процесу на різних етапах багаторічного тренування, окрім традиційного, здебільшого орієнтованого на збільшення обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень та удосконалення методології для забезпечення необхідних умови подальшого росту майстерності спортсменів [1, 2, 3].

Мета – обґрунтувати структуру річної підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки у панкратіоні.

Методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, опитування (анкетування), аналіз документальних матеріалів.

Результати. Суттєвий вплив на обраний підхід чинили отримані власні дані на попередніх етапах дослідження [4, 5]: результати вивчення нормативних документів; результати аналізування показників змагальної діяльності; узагальнення досвіду практики на основі опитування тренерів, що працюють із спортсменами на етапі спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вовк В. В. Азбука панкратиона (синтез борьбы и кулачного боя) : метод. пособ. с учеб. фильмом / Вовк В. В.; под ред. А. П. Мандрика. – Львов : РТА "КРЕО", ВС "Амадей", 2008. – 72 с.

Панкратіон : навч. прогр. для ДЮСШ. – Київ, 2010. – 54 с.

Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / Платонов В. Н. – Киев : Олимп. литература, 1997. – 583 с.

Согор О. Показники змагальної діяльності кваліфікованих дорослих спортсменів із панкратіону / Согор О., Пітин М. // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2018. – № 2(32). – C. 36–43.

Согор О. Показники змагальної діяльності юних спортсменів із панкратіону / О. Согор, М. Пітин // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15: Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2019. – Вип. 9. – С. 83–89


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.