ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Лілія ЛЕВКІВ

Анотація


Вступ. Реформа вищої освіти зумовила зміни в організації фізичного виховання у закладах вищої освіти. Обґрунтовуючи ефективність різних фізкультурно- оздоровчих технологій для комплексного розв’язання завдань фізичного виховання студентів, науковці по-різному формулюють кінцевий результат навчально-в иховного процесу у закладах вищої освіти. Зокрема, інтегральну характеристику навчальних досягнень студентів у фізичному вихованні фахівці визначають як «рухову компетенцію», «здоров’язберігальну компетенцію», «здоров’язбережувальну компетенцію», «здоров’язберігальну компетентність», «здоров’язберігаючу компетентність», «здоров’язбережувальну компетентність» [1, 2, 3, 4, 5, 7].

Мета дослідження – обґрунтувати поняття, що визначає інтегральну характеристику навчальних досягнень студентів у фізичному вихованні.

Для здійснення мети використано

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Т. Є. Визначення структури здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів біології / Т. Є. Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. – № 1(19). – С. 214–223.

Іщук О. А. Теоретичні та методичні основи формування здоров’язберігальної компетенції студентів закладів вищої освіти / О. А. Іщук, А. В. Цьось // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – № 4(44). – 2018. – С. 21–28.

Кондрацька Г. Д. Шляхи формування здоров’язбережувальної компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / Кондрацька Г. Д. // International Academy Journal Web of Scholar. – 2018. – Т. 2, № 10(28). – С. 14–18.

Костюченко Т. М. Сутність та структура здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів / Т. М. Костюченко // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. – 2015. – № 2. – С. 174–181.

Митчик О. Етапи формування здоров’язбережувальної компетенції в студентів вищих навчальних закладів / Олександр Митчик, Олена Сапожник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – 2011. – № 3(15). – С. 75–79.

Професійна компетентність вчителя початкових класів : навч.-метод. посіб. / автори-у поряд.: В. Є. Берека, А. В. Галас. – Харків : Ранок, 2018. – 496 с.

Руденко М. Здоров’язберігальна компетентність студентської молоді як пріоритет діяльності освітнього менеджера в аспекті профілактики тютюнопаління серед студентів в умовах ВНЗ / М. Руденко // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 17. – С. 149–154.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.