ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕДЖУ

Олег НЕБОЖУК, Сергій ФЕДАК, Галина МАЛАНЧУК

Анотація


Вступ. Прогресивні зміни форм бойового застосування підрозділів та збільшення чисельності військовослужбовців Збройних сил України зумовили нагальну проблему всебічного реформування процесу навчання та виховання курсантів. Ці зміни призвели до того, що з першого дня після вступу до військового коледжу сержантського складу в одній навчальній групі (підрозділі) навчаються курсанти з різним рівнем базової підготовки – цивільна молодь, яка не має взагалі військової підготовки порівняно з військовослужбовцями служби за контрактом.

Мета – проаналізувати рівень загальної фізичної підготовленості курсантів військового коледжу сержантського складу з урахуванням категорій військовослужбовців.

Методи: теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних джерел); педагогічні методи (спостереження, тестування, експеримент); методи математичної статистики.

Обчислення результатів дослідження було проведено з використанням програми Microsoft Office Excel. Достовірність відмінностей між показниками вибірок перевіряли за допомогою t-критерію Стьюдента і вважали статистично значущою за р<0,05–0,01.

У дослідженні взяли участь 94 курсанти Військового коледжу сержантського складу, з яких 48 курсантів з цивільної молоді (КГ1) та 46 курсантів – це військовослужбовці служби за контрактом (КГ2).


Повний текст:

PDF

Посилання


Одеров А. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних Сил України / Артур Одеров, Сергій Федак, Максим Кузнецов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 274–278.

Фізичне виховання військовослужбовців : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук. – Житомир : ЖВІ НАУ. 2011. – 820 с.

Романчук С. В. Зміст фізичної підготовки військовослужбовців з врахуванням завдань у операціях об’єднаних сил / Романчук С. В., Добровольський В. Б., Мельник В. О. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – № 3(19). – С. 81–87.

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України : [монографія] / С. В. Романчук. – Львів : АСВ, 2012. – 408 с.

Тимчасова настанова з фізичної підготовки в Збройних Силах України : Наказ НГШ № 35 від 11.02.2014 р. – Київ, 2014. – 158 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.