ПОКАЗНИКИ ВИТРИВАЛОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Андрій ЯВОРСЬКИЙ, Олег БУБЕЛА

Анотація


Вступ. Показники фізичної підготовленості є важливим компонентом структури природних задатків людини до різних видів діяльності, серед яких і військова [1, 4]. Слід зазначити, що ефективність у навчальній та бойовій діяльності військовослужбовців значною мірою визначають за рівнем та особливостями фізичної підготовленості, ступенем розвитку прикладних фізичних якостей (швидкості, витривалості, гнучкості, спритності) [2, 3, 5]. У цьому випадку постає потреба в дослідженні показників витривалості офіцерів.

Мета – проаналізувати вплив авторської програми на показники загальної витривалості (на прикладі бігу на 3 км).

Методи: аналіз, узагальнення даних наукової та методичної літератури; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Приступа Є. Н. Військові багатоборства та військово-п рикладні види спорту в системі підготовки фахівців Збройних Сил України / Є. Н. Приступа, С. В. Романчук // Вісник Кам’янець-П одільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець- Подільський, 2012. – Вип. 5. – С. 223–230.

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України : [монографія] / С. В. Романчук. – Львів : АСВ, 2012. – 367 с.

Романчук С. В. Аналіз фізичної підготовленості офіцерів запасу, призваних на військову службу у Збройні Сили України / С. В. Романчук, А. І. Яворський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2, – С. 325–329.

Шлямар І. Л. Перевірка й оцінка фізичної підготовленості курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ / І. Л. Шлямар, С. В. Романчук, Є. А. Іщенко // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді : [зб. наук. пр.]. – Івано-Ф ранківськ, 2012. – С. 178–186.

Яворський А. Дослідження ефективності авторської програми прикладної фізичної підготовки офіцерів-в ипускників кафедр підготовки офіцерів запасу [Електронний ресурс] / Андрій Яворський // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 2. – С. 72–77. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2016.0211.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.