ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОГО СИНДРОМУ У СТУДЕНТІВ

Галина ЛАБІНСЬКА, Зоряна КОРИТКО

Анотація


Вступ. Вертебробазилярний синдром (ВБС) дедалі частіше трапляється у молодих людей, оскільки під час занять у навчальних закладах шийний відділ хребта зазнає тривалого статичного навантаження та патологічних змін, що призводить до порушень мозкового кровоо бігу [1, 4]. У зв’язку з недостатньою ефективністю його медикаментозного лікування є висока актуальність пошуку методів фізичної терапії (ФТ) ВБС [2, 3].

Мета – дослідити ефективність розробленої програми з фізичної терапії у студентів спеціалізованих медичних груп з фізичного виховання з проявами вертебробазилярного синдрому.

Методи. Аналіз літературних джерел, клініко- неврологічне обстеження (анамнез, тонус м’язів, сухожилкові рефлекси), електроміографія, візуально-а налогова шкала (ВАШ), методи математичної статистики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Григорова І. А. Клініко- неврологічні, рентгенологічні і гемодинамічні зміни у пацієнтів молодого віку з проявами веретебробазилярної судинної недостатності / Григорова І. А., Тихонова Л. В., Некрасова Н. О. // Медицина сьогодні і завтра. – 2011. – С. 101–107.

Зозуля І. С. Транзиторні ішемічні атаки у вертебро- базилярній сyстемі, зумовлені патологією шийного відділу хребта / І. С. Зозуля, В. Г. Несукай // Ліки України. – 2013. – № 3. – С. 4–9.

Коваленко О. Є. Клініко-д іагностична характеристика, профілактика та лікування порушень кровообігу в вертебрально- базилярному басейні при патології шийного відділу хребта : автореф. дис… д-ра мед. наук : 14.01.15 / Ольга Євгенівна Коваленко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2007. – 36 с

Некрасова Н. О. Діагностика вертебро- базилярної недостатності у осіб молодого віку: принципи та досвід клініко- інструментальної верифікації її спондилогенного походження / Н. О. Некрасова // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2018. – Т. 18, Вип. 2. – С. 84–89.

Poole S. O. The syndrome of basilar artery insufficiency / S. O. Poole // Journal of the Medical Association of Georgia. – 1959. – Vol. 48. – P. 480–481.

Williams D. The diagnosis of the major and minor syndromes of basilar insufficiency / D. Williams, T. G. Wilson // Brain. – 1962. – Vol. 85. – P. 741–774.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.