ВПЛИВ РІВНЯ CD 4+ T-ЛІМФОЦИТІВ НА ВТОМУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВІЛ-ПОЗИТИВНИМ СТАТУСОМ

Андрій ОРФІН

Анотація


Вступ. Одним з основних критеріїв лікування ВІЛ-СНІДу та ефективності антиретровірусної терапії є рівень CD 4+ T-лімфоцитів (Zuniga). Завдяки антиретровірусній терапії ВІЛ-інфекція перетворилася з невиліковного смертельного на хронічне захворювання. У зв’язку з цим, пацієнти мають низку хронічних симптомів (McElhiney). Одним із найпоширеніших є втома, яка значно погіршує якісь життя людей, що живуть із ВІЛ (Loades). Попри поширеність втоми серед ВІЛ-інфікованих, чинники, які на неї впливають, а також її лікування та корекцію залишається нерозв’язаним питання охорони здоров’я (Webel).

Мета – вивчити вираженість втоми у пацієнтів із позитивним ВІЛ-статусом.

Матеріали і методи. У дослідженні взяло участь 30 пацієнтів, які попередньо підписали інформовану, добровільну згоду. Серед обстежених переважали 22 чоловіки (73,3 %) проти 8 (26,7 %) жінок. Більшість пацієнтів на момент обстеження проживали у місті – 19 (63,3 %). Середній вік пацієнтів становив 39,8 ± 8,3 року.

Для досягнення поставленої мети використано шкалу оцінювання рівня втоми (Fatigue Assessment Scale (FAS)). Вона складається із 10 запитань. П’ять питань відображають фізичну втому та п’ять питань (питання 3 і 6–9) – психічну втому. Відповідь на кожне питання повинна бути подана, навіть якщо на цей момент у людини немає жодних скарг. Загальний показник FAS < 22 свідчить про відсутність втоми, показник ≥ 22 – про наявність втоми. Показник FAS ≥ 35 підтверджує виражену втому.


Повний текст:

PDF

Посилання


Loades, M. E. Exploring our understanding of fatigue among adolescents living with HIV: Highlighting the unknown / Loades, M. E., Kagee, A. // Journal of Health Psychology. – 2019. – Vol. 24(1). – P. 125–136.

Relationship of HIV Status and Fatigue, Cardiorespiratory Fitness, Myokines, and Physical Activity / Webel A. R., Jenkins T., Longenecker Ch. [et al.] // Journal of the Association of Nurses in AIDS Care. – 2019. – Vol. 30, is. 4. – P. 392–404.

Biomarkers panels can predict fatigue, depression and pain in persons living with HIV: A pilot study / Zuniga J. A., Harrison M., Henneghan A. [et al.] // Applied Nursing Research. – 2019.

Returning to work after fatigue treatment and counseling in HIV/AIDS / McElhiney M. C., Rabkin J. G., Daughters S. [et al.] // Work. (Preprint). – 2019. – P. 1–10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.