ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА

Соломія МОРОЗ, Оксана ПІДВАЛЬНА

Анотація


Вступ. Активізація інноваційної діяльності є одним із ключових чинників розвитку підприємств санаторно‑ курортного комплексу. Як показали дослідження, курортна сфера України має потребу в інноваціях, які впроваджуються насамперед для підвищення їх конкурентоспроможності. Саме тому інноваційний розвиток санаторно‑к урортного господарства є актуальною проблемою, розв’язання якої має важливе соціально‑е кономічне значення [1].

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку санаторно‑ курортного господарства.

Методи дослідження: узагальнення, аналіз і синтез.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голод А. П. Підходи до аналізу санаторно‑ курортного господарства у структурі регіональних туристичних систем / А. П. Голод, С. Р. Мороз, Ю. Б. Феленчак // Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 2. – С. 116–124.

Кравченко Л. А. Інноваційне забезпечення розвитку туристично‑р екреаційного потенціалу регіону / Л. А. Кравченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – С. 7–11.

Предмет інноваційного менеджменту. Класифікація інновацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/hyptMkD


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.