ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

Андрій ГОЛОД, Оксана НИКИГА

Анотація


Вступ. Туризм у сучасних умовах є важливою сферою та рушієм розвитку економіки багатьох країн. Важлива соціальна місія туризму полягає у максимальному задоволенні різнопланових потреб суспільства. Для цього постійно диверсифікують не лише напрями, а й види туризму, серед яких як дуже специфічні, так і доступні для широкого кола споживачів. Саме до другої категорії належить гастрономічний туризм – достатньо новий і цікавий вид туристичної діяльності, вивчення розвитку якого є загалом актуальною темою. Однак, ураховуючи динамічну зміну умов зовнішнього середовища, пріоритетним стає дослідження саме чинників розвитку гастрономічного туризму.

Мета та завдання. Метою дослідження є вивчення ролі та структури чинників розвитку гастрономічного туризму.

Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голод А. П. Політична поведінка населення регіону : монографія / Голод А. П. – Ужгород, 2012. – 212 с.

Саламатіна С. Є. Стан та перспективи розвитку гастрономічного туризму на півдні Одещини / Саламатіна С. Є. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2014. – Вип. 46. – С. 325–329.

Смолій В. А. Енциклопедичний словник‑ довідник з туризму / Смолій В. А., Федорченко В. К., Цибух В. І. – Київ : Слово, 2006. – 372 с.

Mirtaghiyan M. R. A Study of Factors Influencing Food Tourism Branding: The Case of Iranian Tourism / Mirtaghiyan M. R., Gharibi N., Akbarnataj H. // American Journal of Tourism Management. – 2013. № 2(3). – P. 63–68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.