МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Марія ПАСКА, Микола ЛИЧУК

Анотація


Вступ. Інноваційний розвиток у сучасних умовах охоплює щоразу нові види економічної діяльності, а сутність інновацій розширюється від технологічних нововведень до нових ідей та пропозицій, що мають на меті кардинальне поліпшення якості життя населення. Правильна та ретельна гігієна має вирішальне значення для забезпечення високої якості харчових продуктів, безпечних для споживання. Їжа не повинна містити хвороботворних мікроорганізмів у кількостях, які можуть спричинити захворювання або можуть скоротити термін її зберігання [1].

Традиційні методи виявлення мікробіологічного аналізу продуктів харчування забирають багато часу та недостатньо чутливі для задоволення потреб харчової промисловості, таких як швидкість, можливість застосування на місці та економічна ефективність [2]. Таким чином, є підстави стверджувати про можливість застосування нового формату управління якістю для уникнення ризиків, встановити критичні точки контролю та провести АТФ‑моніторинг (контроль кількості аденозинтрифосфорної кислоти на досліджуваній поверхні).

Мета та завдання. Установлення основних критичних точок контролю та АТФ‑моніторингу у закладах ресторанного господарства.

Методи дослідження: аналіз, 3M™ Clean‑ Trace® люменометр LM1.

Для досягнення поставленої мети розв’язували такі завдання: встановити критичні точки контролю; провести дослідження АТФ контролю на всіх етапах технологічного процесу для ідентифікації та оцінювання небезпечних чинників в закладах ресторанного господарства ГП PRO100HUB.


Повний текст:

PDF

Посилання


Раsка М. Comparative quality assessment of NOR, PSE and DFD beef [Electronic resource] / Раsка М. // Eastern‑ European Journal of Enterprise technologies. – 2015. – Vol. 3, is. 10. – P. 59–63. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_3(10)__12

A systematic review and thematic synthesis of qualitative research studies on factors affecting safe food handling at retail and food service / Thaivalappil A., Waddell L., Greig J. [et al.] // Food Control. – 2018. – Vol. 89. – P. 97–107.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.