ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

Дмитро ПЕТРИШИН

Анотація


Вступ. Туристична галузь є важливим сектором економіки й суспільного життя. Разом з цим туризм спричиняє низку екологічних проблем, які пов’язані здебільшого зі збільшенням концентрацій туристичних потоків, інтенсифікацією ресурсоспоживання та природокористування тощо.

Мета/Завдання: екологізація туризму; баланс між реалізацією туристичного продукту, отримання економічної дохідності та раціональним природокористуванням.

Методи: статистичний, аналізу, синтезу, математичний.

Результати: екологічне просвітництво, підвищення екологічної культури та розвитку екологічної свідомості населення. Єдиним напрямом впровадження принципів сталого розвитку, їх реалізації має стати екологізація туризму. Екологізація дасть змогу провести повну переорієнтацію туристичної галузі не лише на рівні окремого регіону, але й у глобальних, планетарних масштабах. Питання екологізації туризму є вкрай важливими для мінімізації негативного антропогенного впливу на довкілля, збереження та підтримання якісного екологічного стану основних його компонентів та знаходження балансу між реалізацією туристичного продукту, отримання економічної дохідності та раціональним природокористуванням.

Обговорення і висновки. На наш погляд, розвиток екологічно‑ орієнтованого туризму зможе позитивно вплинути на зростання економічної дохідності туристичних регіонів, поліпшити їх екологічний стан (за рахунок раціонального споживання та збереження природних ресурсів), а також підвищити рівень екологічної обізнаності та культури як місцевого населення, так і самих туристів.

Екологізація дасть змогу знайти науково обґрунтовані, екологічно спрямовані шляхи розвитку туристичної діяльності, забезпечить охорону і дбайливе використання природних багатств, визначить напрями відновлення раніше пошкоджених природних територій та об’єктів.

Ключові слова: екологізація, туризм, сталий розвиток, природні ресурси.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ніколаєв К. Д. Екологізація туристичної галузі, її роль у зменшенні впливу на біорізноманіття та навколишнє середовище / Ніколаєв К. Д., Ісаєнко В. М. // Агроекологічний журнал. – 2009. – Спецвип. – С. 228–232.

Мотузенко О. Екологізація туристичної діяльності й екологічний туризм: перспективи розвитку / О. Мотузенко, О. Аріон // Україна та глобальні процеси: географічний вимір : зб. наук. пр. – Київ‑ Луцьк, 2000. – Т. 1. – С. 375–378.

Дмитрук О. Ю. Екотуризм як дидактична основа раціонального природокористування та геоекологічної освіти / Дмитрук О. Ю., Щур Ю. В. // Регіональні екологічні проблеми : зб. наук. пр. – Київ, 2002. – С. 45–50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.