СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Василь СОРОКІВСЬКИЙ, Христина КУЗЬМА, Василь ІВАСЯК

Анотація


У світовій практиці розвинених країн страхові компанії та банки є найбільш впливовими інституційними інвесторами, а інвестовані ними кошти – важливим джерелом фінансування економічного розвитку. Вітчизняні страхові компанії беруть менш активну участь в інвестиційних процесах, а вкладені ними кошти не задовольняють потреб інвестиційного ринку в повному обсязі. Ураховуючи важливість вкладення тимчасово вільних коштів страховиків у розвиток реального та фінансового секторів економіки, актуальними є дослідження чинників та напрямів зростання їх фінансових ресурсів.

Окремі аспекти діяльності страхових компаній, формування та використання їх фінансових ресурсів досліджують у своїх працях Ю. Баглюк [1], О. Галганкова [2], Г. Козоріз [3] та інші.

Діяльність страховика полягає у проведенні власне страхування і у виконанні ним ролі активного інвестора, що зумовлює специфіку формування внутрішніх джерел його фінансових ресурсів за рахунок доходів, які пов’язані зі страховою та перестраховою діяльністю; доходів від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів; інших доходів.

Оскільки роль страхових компаній як постачальників капіталу визначаються обсягами, якими вони розпоряджаються, то існує потреба, у визначенні чинників та розробленні напрямів нарощення їх фінансових ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Баглюк Ю. В. Страховий ринок України: капіталізація та конкуренція / Ю. Б. Баглюк // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 67–75.

Гаманкова О. О. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі / О. О. Гаманкова, В. К. Хлівний // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 58–67.

Козоріз Г. Г. Капітал і капіталізація страхового ринку України : [монографія] / Г. Г. Козоріз. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 327 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.