ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ПРЕДСТАВНИКІВ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

Вікторія БАБИЧ, Юрій ЛЕЖНЮК, Мирослава ГРИНЬКІВ

Анотація


Мета – порівняти особливості фізичного розвитку спортсменів окремих ігрових видів спорту.

Завдання. Провести антропометричне обстеження, визначити та проаналізувати показники фізичного розвитку представників волейболу, баскетболу й тенісу.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, антропометрія, центильний метод, метод індексів, розрахунковий метод визначення складу тіла [1, 2].

Висновки. Отримані результати можна використовувати для складання морфологічного портрета спортсменів ігрових видів спорту, а також для контролю за впливом фізичних навантажень на організм спортсменів.

Ключові слова: волейбол, баскетбол, теніс, антропометрія, фізичний розвиток, склад тіла.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мартиросов Э. Методы исследования в спортивной антропологии / Мартиросов Э. Г. – Москва : Физкультура и спорт, 1998. – 199 с.

Łaskia-Mierzejewska T. Ćwicenia z antropologii / Łaskiа-Mierzejewskа T. // Zeszyt naukowometodycny. – Warszawa, 2008. – 171 s.

Музика Ф. В. Морфологічні показники стану м’язової системи у спортсменів різних спеціалізацій / Музика Ф. В., Малицький А. В., Гриньків М. Я // Карповські читання : матеріали III Всеукр. морфол. наук. конф. – Дніпроперовськ, 2006. – С. 49–50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.