ПРОБЛЕМА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЗМАГАНЬ З ФЕХТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Олександр ВАУЛІН

Анотація


Вступ. Змагання в спорті є центральним елементом, який визначає усю систему організації, методики та підготовки спортсменів. Без змагань неможливе саме існування спорту, тому спорт можна розглядати як сферу знань та діяльність, яка спрямована на функціонування і розвиток змагань.

Мета – визначити проблематику дослідження змагань з фехтування в умовах комерціалізації спорту.

Обговорення й висновки. Відсутність наукових даних, пов’язаних із комерціалізацією фехтування в Україні, зокрема оцінки ефективності їх проведення, пошуку резервів для залучення різних груп формує актуальне науково-практичне завдання для дослідження.

Проблемне поле удосконалення пов’язане з протиріччями, які викликають потребу в підсиленні комерційної складової частини змагань у спорті, у тому числі у фехтуванні, залученні фахівців із менеджменту, маркетингу та роботи зі ЗМІ до процесу організації змагань.

Ключові слова: фехтування, удосконалення, змагання, організація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дрюков О. В. Концептуальні основи розвитку фехтування у дитячо-юнацьких спортивних школах в Україні / О. В. Дрюков // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 12. – С. 35–40.

Зєнкова А. М. Організаційні основи проведення легкоатлетичних змагань в умовах комерціалізації : автореф. дис.… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт» / Зєнкова А. М. ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 23 с.

Козлова І. О. Тренувальні центри в системі олімпійської підготовки спортсменів (на матеріалі фехтування) : автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт / І. О. Козлова ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, Київ, 2014. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.