ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ

Тетяна ЕКТОВА, Сергій ГОЛЯКА, Світлана СТЕПАНЮК

Анотація


Вступ. Останнім часом інтерес до вивчення психофізичної підготовки спортсменів помітно підвищився. Чимало аспектів досліджуваної проблеми поки що недостатньо розроблені. Це питання потребує наукового вирішення саме тому, що розуміння природи психофізичної підготовленості гімнасток базується, головним чином, на емпіричних уявленнях про взаємозв'язки психіки і моторики (Л. П. Карпенко, 2003, Н. О. Шельчук, 2005) [1, 2].

Мета роботи – визначити особливості психофізіологічних функцій у спортсменок, які займаються художньою гімнастикою.

Методи: аналіз наукової та методичної літератури; педагогічні спостереження; тестування психофізіологічних функцій.

Ключові слова: гімнастка, психофізіологічні функції, підготовка, спортсменки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Художественная гимнастика : учеб. для тренеров, преподавателей и студентов институтов физ.культуры / под ред. Л. А. Карпенко. – Москва, 2003. – 381 с.

Шельчук Н. О. Психофізична підготовка спортсменок 12–14 років у художній гімнастиці :

автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2005. – 21 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.